IČP:
Název:
IČO:
Email:
  Počet OL - počet dávek očkovací látky, nikoliv balení, které je k uvedenému datu skladem v ordinaci.
  * Tyto OL jsou vykazovány pouze pro rizikové skupiny viz. Metodika provádění pravidelného očkování.

Kontaktní informace:
Kompletní kontakty naleznete zde.
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411; Fax: +420 222 734 951, IČ: 70938393,
Email: info @ kancelarzp.cz , www: http://www.kancelarzp.cz; Datová schránka: 939ut2i