You are here: Home Usefull links & info Other links Uncategorised

Měření kvality péče v Česku již není jen teoretickou diskuzí

Přečtěte si článek ze Zdravotnického deníku, shrnující obsah prezentace ukazatelů kvality KZP, přednesené zástupcem ministra zdravotnictví na konferenci SAK.

V Praze dne 24.9.2021
JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Last Updated: Friday, 24 September 2021 07:30

Doplnili jsme sadu ukazatelů kvality zdravotních služeb

V průběhu léta jsme do sady ukazatelů kvality zdravotních služeb doplnili 3 nové ukazatele z odbornosti chirurgie. Vždy se jedná o sledování mortality, a to po resekci pankreatu, resekci karcinomu tlustého střeva a karcinomu rekta.
https://puk.kancelarzp.cz/

 

 

V Praze dne 10.9.2021
JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Last Updated: Monday, 20 September 2021 14:36

Ochranné opatření - povinné testování při návratu ze zahraničí

Dne 1.7.2021 vstoupilo v platnost nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje povinnosti při vstupu na území ČR (jak cizincům, tak občanům ČR). Opatření je je poměrně rozsáhlé a složité a obsahuje mnoho různých situací a výjimek a odlišných pravidel. Pokud se chystáte na cestu mimo ČR, věnujte mu zvýšenou pozornost.

V Opatření je stanovena obecná povinnost všem osobám, které vstoupí na území ČR, hlásit svému registrujícímu praktickému lékaři jakékoliv příznaky infekčního onemocnění. Dále ochranné opatření definuje situace podle návratu ze zemí se středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19. Zařazení jednotlivých zemí do uvedených kategorií se bude postupem času jistě měnit, sledujte prosím odkaz na  Rozcestník MZV, a rovněž stránky Ministerstva zdravotnictví, obsahující dokumenty Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky a Sdělení MZd se seznamem rizikových zemí.

Read more: Ochranné...

Last Updated: Sunday, 04 July 2021 16:05

Současný stav agendy

Současný stav agendy

Kancelář zdravotního pojištění připravuje Katalog ukazatelů kvality zdravotních služeb pro rok 2020 z nemocniční i ambulantní oblasti.

V průběhu roku 2019 byla v rámci Kanceláře připravena a projednána základní metodika, byl vytvořen tým odborníků ZP, pověřených řešením této problematiky řediteli zdravotních pojišťoven, byly vytvořeny expertní panely složené ze zástupců plátců i klinických odborníků k projednání ukazatelů v jednotlivých oblastech, byly revidována řada dříve zpracovaných objemových ukazatelů a zahájena příprava ukazatelů v dalších, dříve nezpracovaných oblastech, včetně ukazatelů výsledkových. Již zpracované ukazatele jsou dostupné zdravotním pojišťovnám na portálu statistik KZP.

V současnosti probíhá druhá fáze řešení, v jejímž rámci je ve spolupráci s MZ a ZP řešena klíčová otázka dalšího dlouhodobého a systémového využití ukazatelů a dalších výstupů. Pro tento účel bylo připraveno zpřístupnění výstupů dotčeným poskytovatelům (s anonymizací výsledků ostatních PZS). Souběžně je diskutováno využití ukazatelů pro oblast horizontálních strategií (prevence, struktura, akreditace apod.), smluvní politiku zdravotních pojišťoven, nebo zavádění nových služeb do úhrad a vykazování.

Kancelář ZP spolupracuje na přípravě ukazatelů s řadou odborných společností, kterým patří za jejich úsilí o transparentnost a zvýšení kvality poskytovaných služeb veliký dík! Zároveň vyzýváme zástupce dalších odborných společností, kteří by měli o spolupráci zájem, aby se nás nezdráhali kontaktovat. Kancelář je členem pracovní skupiny pro kvalitu, vedené p. ministrem zdravotnictví. Jemu a jeho spolupracovníkům proto též patří velký dík za podporu a spolupráci. 

Metodika přípravy, rozvoje a revize ukazatelů

 

Last Updated: Friday, 06 March 2020 13:44

Historie

Historie

Přípravou a rozvojem ukazatelů kvality zdravotních služeb v ČR se v letech 2009 -2013 zabývalo již Národní referenční centrum, které je jedním z předchůdců Kanceláře zdravotního pojištění.

Slibně rozvíjející se proces byl bohužel z vnějších politicko-ekonomických důvodů v roce 2013 přerušen.

Přesto v jeho průběhu vznikla řada dokumentů a výstupů, na které může Kancelář ZP v mnoha ohledech navázat, včetně Katalogu ukazatelů kvality (naposledy revidovaného v roce 2012).   

Vzhledem k velkému významu přípravy a měření ukazatelů pro zdravotní pojištění a zdravotní pojišťovny došlo na začátku roku 2019 rozhodnutím Rady Kanceláře (složené ze statutárních zástupců ZP) k obnovení prací. KZP tak byla pověřena dlouhodobou agendou přípravy, rozvoje, měření a sledování ukazatelů kvality zdravotních služeb v oblasti zdravotního pojištění. 

Katalog ukazatelů NRC 2012

Last Updated: Sunday, 08 March 2020 10:03

Brexit

According to current information, the United Kingdom is to leave the European Union on 31.1.2020. Given the variability of the situation, it is still uncertain how exactly Brexit will happen. There are still three scenarios for health insurance, each affecting health insurance and the provision of health services to Czech insured persons in the UK and UK insured persons in the Czech Republic in a different way. The information will change over time, so please check the current situation.

Read more: Brexit

Last Updated: Tuesday, 29 October 2019 13:18

Brexit – withdrawal agreement approved

On 29.1.2020, the European Parliament approved the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union. In the area of ​​social security and hence health insurance, this means that the current European rules - Regulations on the coordination of social security systems Nos 883/2004 and 987/2009, will continue to apply after 31 January 2020. These rules enshrine, inter alia, the principle of single insurance, govern the use of the European Health Insurance Card and the provision of the necessary care based on it, the use of forms S1, E106, E109 and E121 for taking healthcare in full extent in the State of residence, or the provision of planned healthcare (S2 or E112 forms) or determination of applicable legislation (A1 form). These rules will apply for a transitional period - until the end of 2020. Thereafter, they will only apply to situations that arose before the end of 2020. The exact course of action after 2020 will also depend on whether and how the future EU-UK relations will be adapted.

Prague, 30.1.2020

JUDr. Ladislav Švec, director

Last Updated: Thursday, 30 January 2020 20:35

The new Czech-Tunisian agreement

The new Czech-Tunisian social security agreement, which also regulates health insurance and health care provision, was published in the Collection of International Treaties today (12.2.2018). The agreement is valid as of 1.12.2017.

Health insurance funds will require the fulfillment of obligations under this agreement from the date of its publication in The Collection of International Treaties. All entitlements deriving from the agreement can be made retroactively from 1.12.2017.

What are some of the changes introduced by this agreement?

  1. Employed persons and self-employed persons are provided with public health insurance coverage in the state, in which they work or do business.
  2. The insured persons traveling from the Czech Republic to Tunisia or vice versa are entitled to receive medically necessary care.  The healthcare costs will be borne by their health insurance fund.
  3. Pensioners, who have moved from the Czech Republic to Tunisia or vice versa, are entitled to receive full medical care. The healthcare costs will be borne by the health insurance fund of the state paying the pension.
  4. With prior authorization, health insurance fund will reimburse the costs of planned healthcare provided in the other state.
  5. Workers posted from the Czech Republic to Tunisia or vice versa are entitled to receive full medical care. The healthcare costs will be borne by their health insurance fund.

You can find the text of the agreement and administrative arrangements here.

Prague, 13.2.2018

JUDr. Ladislav Švec, director

 

Last Updated: Thursday, 15 February 2018 15:03

Jak se kde léčí

Last Updated: Friday, 21 July 2017 08:40

Seznam zahraničních styčných míst

Albánie Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

adr:      Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web:    
www.fsdksh.com.al/
tel:       +35542232815
fax:      +35542274953

Belgie Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI)
adr:      Galileelaan 5/01, 1210 BRUXELLES
e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:    
http://www.riziv.be
tel:       +32 2 524 97 97
fax:     
MD:      0206653946
Bulharsko
 National Health Insurance Fund
adr:      1, Krichim Str., 1407 Sofia
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:    
www.nhif.bg
tel:       +359 2 965 9116
fax:     
MD:      121858220
Černá hora
 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
adr:      ul. Vaka Đurović b.b., 81000 Podgorica
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.fzocg.me
tel:       +382 20 404 163
fax:      +382 20 665 315
Dánsko Danish Patient Safety Authority -
Patients's Rights and International Health Insurance
adr:      Islands Brygge 67, 2300 Copenhagen S
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:    www.stps.dk
tel:      +45 7228 6600
fax:     +45 7228 6601
MD:      22166
Estonsko  Eesti Haigekassa
adr:      Lastekodu 48, 10113 Tallinn
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:    www.haigekassa.ee
tel:       +3726208430
fax:      +3726208449
MD:      0001
Finsko  Kansaneläkelaitos, Kansainvälisten asioiden keskus
adr:      Kauppamiehenkatu 4, 10 krs, 45100 Kouvola
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.kela.fi
tel:        +358206351808
fax:       +358206351982
MD:      0100094460
Francie  Centre de liaisons européennes
 et internationales de securité sociale
adr:      11, rue de la tour des Dames, 75436 PARIS CEDEX 09
e-mail:
web:      www.cleiss.fr
tel:        +33 1 45 26 33 41
fax:       +33 1 49 95 06 50
MD:       CLEISS0000
Francie (přeúčtování)
 Centre National des Soins à l’Etranger (CNSE)
adr:      60 RUE ANITA CONTI BP 20321, VANNES CEDEX 56021
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:      http://www.ameli.fr/
tel:        +33 2 97 68 42 17
fax:       +33 2 97 01 82 82
MD:       0156200000
Chorvatsko  Hrvatski zavod za zdrastveno osiguranje - direkcija
adr:      Margaretska 3, 10000 Zagreb
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.hzzo.hr
tel:       +385 1 4806 333
fax:      +385 1 4812 606
MD:      1001
Irsko  Health Service Executive
adr:      EU Regulations Office, St. Joseph's Hospital, Mulgrave St Limerick, Ireland
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.dohc.ie
tel:       +353 61 461227
fax:     
MD:      HSE-44
Island  Sjúkratryggingar Íslands
adr:      Laugavegur 114-118, 150 Reykjav¡k
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.sjukra.is
tel:        +354 5150000
fax:       +354 5150051
MD:       4804080550
Itálie  Ministero della salute DGRUERI ufficio II
adr:      Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:      www.salute.gov.it
tel:        +39 06 59942645
fax:       +39 06 59942541
MD:       80500001
Kypr  Ministry of Health
adr:      1 Prodromou & 17 Chilonos Str., 1448 Nicosia
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.moh.gov.cy
tel:        +35722605300
fax:       +35722772234
MD:       1146507
Lichtenštejnsko Amt für Gesundheit (AG)
adr:      Äulestrasse 51, 9490 Vaduz
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.ag.llv.li
tel:        +423 236 73 40
fax:       +423 236 73 50
MD:       0001
Litva  Valstybinė ligonių kasa
adr:      Europos square 1, Vilnius LT-03505
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:      www.vlk.lt
tel:        +37052364100
fax:       +37052364111
MD:       191351679
Lotyšsko  Nacionālais veselības dienests
adr:       Cēsu iela 31k-3, Rīga, LV-1012
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:      www.vmnvd.gov.lv
tel:        +37180001234
fax:       +37167043701
MD:       0001
Lucembursko  Caisse Nationale de Santé
adr:      125, rue d'Esch, L 2980 Luxembourg
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.cns.lu
tel:        +352 2757 1
fax:       +352 2757 2758
MD:       0018
Maďarsko  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
adr:       Váci út 73/A, 1139 Budapest
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:      www.neak.gov.hu
tel:        +3613501618
fax:       +3613501638
MD:        1000
Makedonie Health Insurance Fund of Macedonia (FZOM)
adr:        ul Makedonia bb, 1000 Skopje
e-mail:
web:       www.fzo.org.mk
tel:
fax:
Malta  Health Care Funding Directorate - EU Healthcare Entitlement Unit
adr:       St Lukes`Hospital, G`Mangia PTA 1010
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:      www.ehealth.gov.mt
tel:        +35622992325
fax:      
MD:        35602
Německo  Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland
 (DVKA)
adr:      Pennefeldsweg 12c, 53177 Bonn
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.dvka.de
tel:        +49 228 9530-0
fax:       +49 228 9530-601
MD:       109910998
Nizozemí  CAK
adr:      Postbus 84030 Den Haag 2508 AA
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.hetcak.nl
tel:        +31 88 711 5551
fax:       +31 88 711 4500
MD:       9990
Norsko  Helfo
adr:      Postboks 2415 Tønsberg 3104
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.helfo.no
tel:        +47 23 32 70 30
fax:    
MD:       2303
Polsko  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
adr:      ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.nfz.gov.pl
tel:        +48225726000
fax:       +48225726330
MD:       CA17
Portugalsko  Instituto da Seguranca Social, IP, Unidade de Coordenacao Internacional
adr:      Av. 5 de Outubro, 175 - 9º, 1069-451 Lisbon
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.seg-social.pt
tel:       
fax:      
MD:      
Portugalsko
(přeúčtování)
 Administração Central do Sistema de Saúde
adr:      Parque de Saúde de Lisboa Edifício 16 Avenida do Brasil, 53 Lisboa 1700-063
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.acss.min-saude.pt
tel:        +351 217 925 800
fax:       +351 217 925 848
MD:       9000
Rakousko  Dachverband der österreichischen Sozialversicherung
adr:       Kundmanngasse 21, 1030 Wien
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:      www.hauptverband.at
tel:        +43 1 71132-0
fax:       +43 711 32 3779
MD:        9900
Rumunsko  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
adr:      Calea Calarasilor 248, Bl.S19, District 3, 030618 Bucuresti
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:      www.cnas.ro
tel:        +40372309270
fax:       +40372309231
MD:        90021
Řecko National Organization for Healthcare Services Provision
Division of International Affairs (EOPYY)
adr:       Apostolou Pavlou 12, Maroúsi 15123
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:      www.eopyy.gov.gr
tel:        +302108110701
fax:       +302108110710
MD:       10070002
Slovensko  Úrad pre dohlad nad zdravotnou starostlivosťou
adr:      Žellova 2, 82924 - Bratislava 25
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.udzs-sk.sk
tel:        +421 2 208 56 226
fax:       +421 2 593 11 371
MD:       9999
Slovinsko  Zavod za zdrastveno zavarovanje Slovenije
adr:      Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.zzzs.si
tel:       +386 1 30 77 200
fax:      +386 1 43 13 245
MD:       0100008
Srbsko  Institute for social insurance
adr:      Bulevar umetnosti 10, 11070 Beograd
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.zso.gov.rs
tel:        +381 11 201 74 97
fax:       +381 11 311 54 70
Španělsko  National Institute of Social Security - General Directorate
adr:       C/ Padre Damian 4, 28036 Madrid
e-mail:
web:      www.seg-social.es
tel:        +34915688300
fax:       +34915611051
MD:       6000
Švédsko  Försäkringskassan
adr:      Box 1164, 621 22 Visby
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.forsakringskassan.se
tel:        +46 771 524 524
fax:       +46 101 120 540
MD:       12600
Švýcarsko  Gemeinsame Einrichtung KVG
adr:      Industriestrasse 78, 4609 Olten
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.kvg.org
tel:        +41 (0)32 625 30 30
fax:      
MD:       09999
Tunisko  Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
adr:      12, Rue Abou Hamad El Ghazeli, Montplaisir, 1073 Tunis
e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.cnam.nat.tn/index.jsp
tel:       
+216 71 104 200
fax:      
+216 71 104 350
Turecko  T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı
 
Sigorta Işleri Genel Müdürlüğü
 Yurtdişi Işçi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
adr:      Mithatpaşa Cad. No: 7, 06437 SIHHIYE/ANKARA
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.ssk.gov.tr
tel:        +90 3 124312273
fax:       +90 3 124353214
Velká Británie  DWP - Overseas Healthcare Team
adr:      Durham House, Washington, Tyne and Wear, NE38 7SF
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:     www.nhs.uk/NHSENGLAND/HEALTHCAREABROAD/Pages/Healthcareabroad.aspx
tel:        +44 191 218 1999
fax:       +44 191 225 2131

 

Last Updated: Tuesday, 20 April 2021 15:43

Change in Health Insurance of US Self-emloyed

In connection with increasing number of questions we would like to point out again that the Czech-US social security agreement covers also the area of health insurance as of 1st May 2016. One of the consequences of this change is that American citizens – self-employed in the Czech Republic (“živnostenský list”) are to be insured in the public health insurance system starting from 1st May 2016 even if they do not have permanent residence in the Czech Republic.

Prague, 2.12.2016

JUDr. Ladislav Švec, director

 

Last Updated: Monday, 05 December 2016 13:29

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i