Právní předpisy

Nařízení EP a Rady

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 883/2004

Nařízení EP a Rady (EU) č. 465/2012, kterým se mění Nařízení 883/2004 a 987/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje osobní rozsah nařízení 883/2004 a 987/2009 na osoby ze třetích států

Nařízení Rady (EHS) 1408/71574/72

 

Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci sociálního zabezpečení

Rozhodnutí Správní komise č. S1 - o Evropském průkazu zdravotního pojištění

Rozhodnutí Správní komise č. S2 - o technické specifikaci Evropského průkazu zdravotního pojištění

Rozhodnutí Správní komise č. S3 - kterým se vymezují dávky, na něž se vztahuje čl. 19 odst 1 a čl. 27 odst. 1 nařízení 883/04 (nezbytné dávky)

Rozhodnutí Správní komise č. S4 - o postupech mezinárodního přeúčtování nákladů mezi institucemi

Rozhodnutí Správní komise č. S5 - o výkladu pojmu "věcné dávky"

Rozhodnutí Správní komise č. S6 - o registraci v členském státě bydliště

Rozhodnutí Správní komise č. S7 - o přechodu mezi nařízením 1408/71 a 883/04 ve věci mezinárodního přeúčtování

Rozhodnutí Správní komise č. S8 - o nároku na protézu, velkou protetickou pomůcku nebo jinou důležitou věcnou dávku

Rozhodnutí Správní komise č. S9 - o postupech poskytování náhrad za účelem provádění článků 35 a 41 nařízení 883/2004

Rozhodnutí Správní komise č. S10 - o přechodu od nařízení 1408/71 a 574/72 k nařízením 883/2004 a 987/2009 a o uplatňování postupů úhrady

Rozhodnutí Správní komise č. S11 - o postupech poskytování úhrad za účelem provádění článků 35 a 41 nařízení (ES) č. 883/2004

Rozhodnutí Správní komise č. A1 - o zřízení dialogu a dohodovacího řízení ve věci použitelných právních předpisů

Rozhodnutí Správní komise č. A2 - vyslaní pracovníci

Rozhodnutí Správní komise č. A3 - sčítání nepřerušovaných období

Rozhodnutí Správní komise č. H1 - o přechodu mezi nařízeními 1408/71 a 883/04

Rozhodnutí Správní komise č. H2 - o pravidlech fungování a jednání Technické komise

Rozhodnutí Správní komise č. H3 - přepočítací kurzy měn

Rozhodnutí Správní komise č. H4 - o pravidlech fungování a jednání Účetní komise (Audit Board)

Rozhodnutí Správní komise č. H5 - o spolupráci v boji proti podvodům a omylům

Rozhodnutí Správní komise č. H6 - o uplatňování určitých zásad týkajících se sčítání dob podle čl.6 nařízení 883/2004

Rozhodnutí Správní komise č. H7 - o revizi rozhodnutí č. H3 o datu, ke kterému je třeba stanovit směnné kurzy

Rozhodnutí Správní komise č. H8 - o metodách fungování a složení technické komise pro zpracování údajů zřízené při Správní komisi pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Rozhodnutí Správní komise č. H9 - o odkladu lhůt uvedených v článcích 67 a 70 nařízení 987/2009 a v rozhodnutí č. S9 v důsledku pandemie COVID-19

Rozhodnutí Správní komise č. H10 - o metodách fungování a složení technické komise pro zpracování údajů zřízené při Správní komisi pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Rozhodnutí Správní komise č. H11 - o odkladu lhůt uvedených v článcích 67 a 70 nařízení 987/2009 a v rozhodnutí č. S9 v důsledku pandemie COVID-19

Rozhodnutí Správní komise č. E1 - postup institucí během přechodného období

Rozhodnutí Správní komise č. E2 - o stanovení postupu řízení změn v Master Directory

Rozhodnutí Správní komise č. E3 - o přechodném období

Rozhodnutí Správní komise č. E4 - o přechodném období

Rozhodnutí Správní komise č. E5 - o praktických opatřeních pro přechodné období

Rozhodnutí Správní komise č. E6 - o určení, kdy je elektronická zpráva považována za právně doručenou v systému elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI)

Rozhodnutí Správní komise č. E7 - o praktických opatřeních týkajících se spolupráce a výměny údajů, než bude v členských státech v plné míře zavedena elektronická výměna EESSI

 

Doporučení Správní komise pro koordinaci sociálního zabezpečení

Doporučení č. S1, které se týká finančních aspektů přeshraničního dárcovství orgánů od žijících dárců

 

Ostatní dokumenty EU

Směrnice EP a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

Rozsudek Soudního dvora EU č. C-173/09 v případu Elčinov

Rozsudek Soudního dvora EU č. C-345/09 v případu van Delft

 

Předpisy upravující vztah se Spojeným královstvím

Výstupová dohoda

Dohoda o obchodu a spolupráci

 

Mezinárodní smlouvy

 Smlouva se Sýrií

 Správní ujednání ke Smlouvě se Sýrií

 Smlouva s Albánií

 Správní ujednání ke Smlouvě s Albánií

Smlouva s Izraelem

 Smlouva s Japonskem

 Správní ujednání ke Smlouvě s Japonskem

Smlouva s Jugoslávií (Srbsko a Černá hora)

Správní ujednání ke Smlouvě s Jugoslávií (Srbsko a Černá Hora)

Smlouva s Makedonií

Správní ujednání ke Smlouvě s Makedonií

Text dohody mezi CMU a Makedonským fondem zdravotního pojištění o používání EHIC v Makedonii

 Smlouva s Tunisem

 Správní ujednání ke Smlouvě s Tunisem

Smlouva s Tureckem

Správní ujednání ke Smlouvě s Tureckem

 Smlouva s USA

 Správní ujednání ke Smlouvě s USA

Doplněk ke Smlouvě s USA

 

 

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i