O Clearingovém centru

V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsou zdravotní pojišťovny působící v České republice, s účinností od 1. ledna 2012 povinny hradit z veřejného zdravotního pojištění léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování (stanovené Ministerstvem zdravotnictví podle Zákona o ochraně veřejného zdraví).

Pro účely sledování distribuovaných, skladovaných, aplikovaných a likvidovaných očkovacích látek bylo zřízeno Clearingové centrum. Provozovatelem Clearingového centra je Kancelář zdravotního pojištění.

Funkce clearingového centra

  • evidence všech zálohových plateb,
  • evidence všech realizovaných plateb,
  • evidence skladových zásob deponovaných u poskytovatelů zdravotních služeb (PZS),
  • evidence ztrát, dle příslušné klasifikace (zejména evidence léčivých přípravků rozbitých, znehodnocených, nepoužitelných z důvodů zásahu vyšší moci, zlikvidované léčivé přípravky z důvodu závady a léčivé přípravky vrácené distributorovi),
  • přerozdělení skutečných nákladů (podíl jednotlivé pojišťovny na úhradě aplikovaných očkovacích látek, a to včetně jejího podílu na případné ztrátě) mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny.

Do Clearingového centra předává informace distributor očkovacích látek (informace o očkovacích látkách dodaných jednotlivým PZS), zdravotní pojišťovny (informace o očkovacích látkách vykázaných jednotlivými PZS) a PZS, která provádějí pravidelná očkování (informace o dodaných očkovacích látkách, stavu zásob jednotlivých očkovacích látek, včetně informace o znehodnocených - zlikvidovaných očkovacích látkách).

Společné klientské centrum Kanceláře ZP a Avenier:

tel.: 800 11 22 33

Poštovní adresa Clearingového centra:

Kancelář ZP - CC
Nám.W.Churchilla 2
130 00 Praha 3

 

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i