Možnosti a podmínky poskytování péče a úhrady nákladů

Před vycestováním za plánovanou zdravotní péčí do ČR se informujte u své zdravotní pojišťovny jaké jsou Vaše možnosti a jaké má Vaše ZP administrativní postupy.

Obecně existují následující možnosti:

1. pokud přicházíte z členského státu EU, kde jste pojištěn, máte ze zákona nárok na refundaci nákladů, vynaložených na plánovanou péči v ČR.

V takovém případě musíte náklady léčení v ČR nejdříve uhradit poskytovateli.
Nárok na dodatečnou refundaci je omezen do výše ceny, kterou by za stejnou péči uhradila vaše pojišťovna ve státě pojištění.

  • Před vycestováním do ČR byste se též měli informovat u své zdravotní pojišťovny, nebo Národního kontaktního místa, zda není refundace určitého typu péče dle zákonů vaší země podmíněna předchozím souhlasem pojišťovny, nebo zda není pro nárok na náhradu nutné doporučení lékaře příslušné odbornosti, nebo splnění jiné podmínky.
  • Před vycestováním se též u své pojišťovny můžete pokusit zjistit pravděpodobnou výši náhrady.

2. pokud přicházíte z některého ze států EU, ze státu EHP, Švýcarska, nebo státu, se kterým má Česko mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, můžete být na území ČR dokonce léčeni za stejných podmínek jako čeští pojištěnci.

To znamená, že náklady léčení uhradí českému poskytovateli česká zdravotní pojišťovna. Předpokladem je ovšem předchozí udělení souhlasu vaší veřejné zdravotní pojišťovny s vycestováním za péčí do ČR (osvědčení o souhlasu S2, nebo E112)

3.    pokud nejste pojištěn v některém ze států EU, EHP, Švýcarsku, nebo ve státě se kterým má Česko mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, negarantuje vám nárok na úhradu péče, nebo refundaci vynaložených nákladů žádný nadnárodní právní předpis.
Můžete mít ale nárok vyplývající ze soukromé pojistky, nebo může být nárok na refundaci nákladů do určité výše přiznáván národním předpisem státu vašeho pojištění. V případě zájmu o vycestování za péčí do ČR doporučujeme informovat se o případných nárocích na své zdravotní pojišťovně.

Podmínky poskytování péče v ČR

Poskytnutí péče, za kterou do ČR cíleně cestujete, je vždy vhodné předjednat s konkrétním cílovým poskytovatelem.

Z hlediska přístupu českého poskytovatele je rozhodující, zda:

1.    cestujete do ČR bez souhlasu Vaší veřejné zdravotní pojišťovny
2.    cestujete do ČR se souhlasem Vaší veřejné zdravotní pojišťovny
3.    zda jste pojištěncem některého ze států EU, EHP, Švýcarsku, nebo státu se kterým má Česko mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení

  • V případě, že nejste pojištěncem jednoho z těchto států, není garantováno, že musí být sjednaná cena péče stejná jako v případě českých občanů, samoplátců. Záleží na obchodním přístupu poskytovatele služeb.

 

Zpětná vazba na kvalitu poskytnutých informací

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i