Postup pro zdravotnické záchranné služby


Cizí pojištěnec ze státu EU, EHP, Švýcarska, nebo smluvního státu má nárok na převoz záchrannou službou za stejných podmínek jako český pojištěnec na účet české zdravotní pojišťovny.

Zásah a ošetření bez převozu do nemocnice

  • Pokud jde o ambulantní ošetření v rámci výjezdu záchranné zdravotnické služby, požádá ošetřující lékař cizího pojištěnce o předložení dokladu o jeho nároku na zdravotní péči v ČR. Tímto nárokovým dokladem může být:
  1. Potvrzení o registraci, nebo žlutý Průkaz pojištěnce EU pobývajícího/bydlícího v ČR (v případech kdy jde o osobu s českým číslem pojištěnce registrovanou u konkrétní české ZP), nebo
  2. některý ze zahraničních dokladů (Evropský průkaz zdravotního pojištění, Potvrzení dočasně nahrazující průkaz).
  • Pokud cizí pojištěnec disponuje některým z výše uvedených dokladů, je ošetřen za stejných podmínek jako český pojištěnec na účet české zdravotní pojišťovny.
  • Pokud se cizí pojištěnec prokáže Potvrzením o registraci, nebo žlutým Průkazem pojištěnce EU pobývajícího/bydlícího v ČR, je třeba zaznamenat především jeho jméno, příjmení a přidělené české číslo pojištěnce v ČR. Na základě těchto údajů vykáže zdravotnická záchranná služba poskytnutou péči zvlášť a výkonově zdravotní pojišťovně, která vystavila Potvrzení o registraci (druh pojištění 4).

Vyplnění části B Potvrzení o nároku není nutné.


Zásah a ošetření s převozem do nemocnice k dalšímu léčení

  • V případě převozu pacienta do nemocnice mohou být osobní údaje a údaje o zdravotní pojišťovně osoby zjištěny až dodatečně. V takovém případě se spojí záchranná služba s nemocnicí později po převozu a uplatní nárok na úhradu nákladů podle údajů zjištěných nemocnicí. Klíčovými údaji je zejména jméno a příjmení osoby, její zahraniční číslo pojištěnce, zahraniční pojišťovna, typ nárokového dokladu a délka jeho platnosti.
  • V každém případě vyplní ZZS pro přeúčtování nákladů část A Potvrzení o nároku. Poskytnutou zdravotní péči vykáže zvlášť a výkonově (druh pojištění 4). Spolu s vykázáním péče zašle vyplněné Potvrzením o nároku (případně kopii nárokového dokladu pojištěnce, typicky Evropského průkazu), a to pokud možno stejné české zdravotní pojišťovně, kterou si daný cizí pojištěnec zvolil v nemocnici.

DODATEČNÉ ŘEŠENÍ ÚHRADY ZA CIZÍHO POJIŠTĚNCE, KTERÝ NEDISPONOVAL NÁROKOVÝM DOKLADEM
Se zajištěním nárokového dokladu, na jehož základě lze náklady zásahu a převozu dodatečně vyúčtovat české zdravotní pojišťovně může pomoci Kancelář ZP.
Pro tento účel je nutné zjistit a Kancelář ZP předat co nejvíce informací o pojištěnci. Kromě základních identifikačních údajů je nutné znát přinejmenším bydliště osoby. Ideálně by měla být zjištěna a Kancelář ZP předána informace o čísle pojištěnce a instituci, u níž je v jiném členském státě pojištěn.
Žádost o ověření, zda byla ošetřená osoba pojištěna a případné zajištění jejího nárokového dokladu na určité období pro vyúčtování prostřednictvím zdravotní pojišťovny podávejte na info @ kancelarzp.cz .

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i