Jste zde: Home Pro pojištěnce Práva a nároky v zahraničí O zdrav. poj. a péči mimo EU

O zdravotním pojištění a péči mimo státy EU

Kde mám být pojištěn?

Podmínky účasti v systému zdravotního pojištění se řídí pouze tamními národními předpisy.

Účast v systému zdravotního pojištění třetího státu automaticky nevylučuje účast v systému českém. Osoba tedy může být současně pojištěna ve vícero státech.

V případě očekávaného dlouhodobějšího pobytu v jiném státě (musí trvat alespoň 6 měsíců) se může český pojištěnec odhlásit z účasti v českém systému veřejného zdravotního pojištění. Tato možnost existuje i v případě, že je do třetího státu vyslán českým zaměstnavatelem.

Po dobu odhlášení nenese český systém jakoukoliv odpovědnost za hrazení nákladů na zdravotní péči osoby.

Po návratu do ČR je při podání žádosti o obnovení účasti v systému veřejného zdravotního pojištění nutno doložit existenci jiného zdravotního pojištění (komerčního nebo zákonného), a to po celou dobu odhlášení. Pokud se ukáže, že pojištěnec nebyl po dobu zahraničního pobytu kryt jiným pojištěním, bude zdravotní pojišťovna vymáhat doplacení pojistného za celé uplynulé období, jako by se osoba vůbec neodhlásila.

Na jakou péči mám nárok?

Zdravotní péče je poskytována výlučně dle předpisů státu pobytu. Pokud není osoba účastna tamního systému veřejného zdravotního pojištění, nemusí být garantováno stejné zacházení, jaké je běžné u tamních pojištěnců.

Nárok na náhradu nákladů na zdravotní péči ze strany české pojišťovny existuje pouze v případě českého pojištěnce, neodhlášeného z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, který ve třetím státě čerpal a sám uhradil poskytnutou neodkladnou péči (tj. péči, která musela být neodkladně poskytnuta, aby nebylo ohroženo zdraví nebo život osoby). Náhrada jím vynaložených nákladů je provedena do výše české ceny na základě §14 zákona č. 48/1997 Sb..

Nárok na úhradu nákladů může existovat dle předpisů státu pobytu, pokud je v tomto státě český občan pojištěn.

Nárok na úhradu, nebo dodatečnou náhradu nákladů může samozřejmě existovat i z komerčního cestovního pojištění, pokud jej občan před odjezdem sjednal a pokud pojistná smlouva ve svém rozsahu kryje pojistnou událost (pozor na výluky!).

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i