Jste zde: Home Sběr dat VILP

Sběr dat

Sběr dat zohledňuje požadavky Vyhlášky 376 z roku 2011, jež se týkají rozsahu údajů předávaných zdravotním pojišťovnám a držiteli o rozhodnutí o registraci VILP. Specializované pracoviště předává osobám podle § 39f odst. 2 zákona údaje podle § 42 odst. 1. Těmito údaji jsou vždy alespoň:

 • informace o pacientovi - věk, pohlaví, diagnóza, současně výskyt více nemocí,
 • diagnostické údaje o průběhu a léčbě nemoci,
 • informace o předchozí léčbě (operace, radioterapie, chemoterapie, hormonální, jiná),
 • identifikační údaje specializovaného pracoviště,
 • informace o léčbě vysoce inovativním přípravkem:
  1. datum zahájení terapie,
  2. název použitého vysoce inovativního přípravku a kód přidělený Ústavem,
  3. vstupní hodnoty sledovaných parametrů v době zahájení terapie,
  4. dávkování, změny v dávkování v průběhu terapie a důvody těchto změn,
  5. nežádoucí účinky, jejich závažnost a zhodnocení jejich dopadu na pokračování léčby,
  6. datum ukončení terapie, důvod ukončení,
  7. způsob a období následného sledování po ukončení terapie.

 Jedná se o kontinuální retrospektivní sběr dat, elektronicky on-line. Za správnost a úplnost pořizovaných dat je zodpovědný lékař specializovaného centra.

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i