Jste zde: Home Uncategorised COVID-19 – zahraniční pojištěnci

Obecně platí, že zahraniční pojištěnec (pojištěnec EU, EHP, Švýcarska, Spojeného království a států, s nimiž má ČR uzavřenu bilaterální smlouvu zajišťující přístup ke zdravotní péči – Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Tunisko, Turecko), je v postavení českého pojištěnce a musí k němu být přistupováno nediskriminačním způsobem. Pokud české předpisy přiznávají českému pojištěnci nějaký nárok, má tento nárok i zahraniční pojištěnec, přičemž jeho rozsah může být limitován předpisem EU nebo mezinárodní smlouvou.

Testování

Od 22.11.2021 hradí zdravotní pojišťovna českým pojištěncům PCR testy pouze v případě, že jsou mladší 18 let, očkovaní alespoň jednou dávkou vakcíny nebo nemohou být očkováni ze zdravotních důvodů. Hrazené jsou dále také testy, které indikuje lékař nebo hygienická stanice. U osob mladších 18 let, lidí rozočkovaným a těch, kterým ještě neuběhlo 14 dní od ukončení očkovacího schématu a u osob, které se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, je hrazeno 5 PCR testů v kalendářním měsíci. U osob plně naočkovaných jsou hrazeny 2 PCR testy v kalendářním měsíci.

Zahraniční pojištěnce nelze diskriminovat. Je u nich však třeba rozlišovat na jaký rozsah péče mají nárok. Těm, kteří mají nárok na plnou péči v ČR, musí být poskytnuta a uhrazena stejná péče jako českým pojištěncům. U zahraničních pojištěnců, kteří mají v ČR nárok (pouze) na poskytnutí nezbytné péče s Evropským průkazem zdravotního pojištění je nutné posoudit, zda je testování nezbytné. KZP má za to, že se o nezbytnou péči jedná zejména u dlouhodobějších pobytů (nikoliv jen krátkodobých, např. víkendových, turistických pobytů). Smyslem testování je otestovat populaci, aby se omezilo šíření nákazy. O nezbytnou péči se však zcela jistě nejedná, pokud zahraniční pojištěnec přicestoval do ČR pouze za účelem otestování.

Takto vzniklé náklady je třeba vyúčtovat české výpomocné zdravotní pojišťovně. V konečném důsledku však náklady na testování zahraničních pojištěnců ponese jejich zahraniční pojišťovna.

Obecné informace k testování zde.

Očkování

Očkování proti koronaviru bylo zařazeno do služeb hrazených ze zdravotního pojištění. To znamená, že je hrazeno českým i zahraničním pojištěncům v mezích jejich nároku. Zahraniční pojištěnci mají nárok na očkování za stejných podmínek jako čeští pojištěnci (např. věkové kritérium, zdravotní stav, povolání atp.).

Zahraničním pojištěncům, kteří mají nárok na plnou péči v ČR, musí být poskytnuta a uhrazena stejná péče jako českým pojištěncům, tj. včetně očkování. Zahraniční pojištěnci, kteří mají v ČR nárok (pouze) na poskytnutí nezbytné péče s Evropským průkazem zdravotního pojištění a s průkazem se výpomocně zaregistrovali u české výpomocné zdravotní pojišťovny a bylo jim přiděleno výpomocné číslo pojištěnce, mají na očkování také nárok za stejných podmínek jako čeští pojištěnci. Vzhledem k epidemiologické situaci má KZP za to, že očkování je nezbytnou péčí. Smyslem je naočkovat populaci, aby se omezilo šíření nákazy. O nezbytnou péči se však zcela jistě nejedná, pokud zahraniční pojištěnec přicestoval do ČR pouze za účelem očkování.

Takto vzniklé náklady je třeba vyúčtovat české výpomocné zdravotní pojišťovně. V konečném důsledku však náklady na očkování zahraničních pojištěnců ponese jejich zahraniční pojišťovna.

Od 11.6.2021 je zpřístupněno očkování i osobám pojištěným pouze u komerčních pojišťoven a samoplátcům. Více informací o očkování samoplátců zde.

Obecné informace k očkování zde.

 

V Praze dne 11.6.2021
PhDr. Mgr. Adam Ander, zástupce ředitele

 

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i