Jste zde: Home Uncategorised

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině připravilo Ministerstvo zdravotnictví manuál pro poskytovatele zdravotních služeb, který reaguje na časté dotazy týkající se ošetření ukrajinských uprchlíků. Manuál je ke stažení zde.
Předpokládáme, že se materiál bude aktualizovat v návaznosti na další dotazy, které přinese čas.

V Praze dne 8.3.2022
PhDr. Mgr. Adam Ander, zástupce ředitele

Aktualizováno: 8. 3. 2022 11:23

У ситуації, що склалася, рекомендуємо громадянам України перебувати в Чехії на підставі візи – просто зверніться до Відділення у справах біженців та міграційної політики МВС, де Вам нададуть візу з метою толерантності. На момент видачі візи з метою толерантності особа стає учасником системи державного медичного страхування з повним доступом до медичної допомоги, при цьому чеська держава сплачує внески за це.

Číst dál: Основна...

Aktualizováno: 1. 3. 2022 14:48

Občanům Ukrajiny se doporučuje v současné situaci pobývat na území ČR na základě víza – stačí kontaktovat pracoviště OAMP Ministerstva vnitra, kde jim bude uděleno vízum za účelem strpění. Okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát.

Číst dál: Základní...

Aktualizováno: 1. 3. 2022 14:47

Díky společné práci zástupců odborných společností a zdravotních pojišťoven jsme doplnili Portál ukazatelů kvality o sadu čtyř ukazatelů preskripce antibiotik v síti praktických lékařů pro děti a dorost. První desítky registrovaných lékařů již kontrolují svou vlastní praxi v předepisování antibiotik. Věříme, že se nám touto cestou podaří obrátit nepříznivý vývoj ve struktuře předepisování antibiotik v Česku.

V Praze dne 2.2.2022
JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Aktualizováno: 2. 2. 2022 8:57

Děkujeme všem našim podporovatelům z řad zdravotních pojišťoven, bez nichž bychom nemohli odvádět kvalitní práci. Děkujeme také všem našim smluvním partnerům a těšíme se na radost ze spolupráce v roce 2022. Pevné zdraví všem!

V Praze dne 22.12.2021
JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 22. 12. 2021 11:00

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb,

hlášení do Clearingového centra Kanceláře zdravotního pojištění o stavu očkovacích látek proveďte vyplněním formuláře zde:

online formulář

Výhodami online vyplnění je především automatické potvrzení o odevzdání hlášení na email, automatické doplňování počátečních stavů očkovacích látek z minulého období a možnost opravy chybně zaslaného hlášení opětovným vyplněním.

 

Pokud z nějakého důvodu nemůžete použít Online formulář, je možné hlášení zaslat poštou, nebo emailem. 

Pro stažení formuláře ve formátu XLSX nebo PDF pro zaslání poštou nebo emailem klikněte na jednu z ikon níže.

Informace o adrese, kam zaslat hlášení je uvedena přímo na formuláři. Údaje o pravidelném očkování je potřeba nahlásit do Clearingového centra nejpozději do 31. 7. 2021

KONTAKTY:

Společné klientské centrum KZP - Avenier Tel.: +420 800 11 22 33

Kancelář ZP - CC
Nám.W.Churchilla 2
130 00 Praha 3 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.kancelarzp.cz

Formulář ke stažení ve formátu XLSXLSX PDF
Aktualizováno: 20. 12. 2021 13:55

Obecně platí, že zahraniční pojištěnec (pojištěnec EU, EHP, Švýcarska, Spojeného království a států, s nimiž má ČR uzavřenu bilaterální smlouvu zajišťující přístup ke zdravotní péči – Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Tunisko, Turecko), je v postavení českého pojištěnce a musí k němu být přistupováno nediskriminačním způsobem. Pokud české předpisy přiznávají českému pojištěnci nějaký nárok, má tento nárok i zahraniční pojištěnec, přičemž jeho rozsah může být limitován předpisem EU nebo mezinárodní smlouvou.

Číst dál: COVID-19...

Aktualizováno: 26. 11. 2021 7:24

Přečtěte si aktuální článek v Medical Tribune na téma, jak různé subjekty nahlíží nutnost sledování kvality péče a roli KZP v této činnosti.

V Praze dne 10.11.2021

JUDr. Ladislav švec, ředitel

Aktualizováno: 10. 11. 2021 15:26

Vážení přátelé KZP,
Děkujeme všem, kteří s námi chtěli oslavit 20leté výročí existence Kanceláře zdravotního pojištění na lodi Cargo Gallery dne 11.11.2021. O to více nás mrzí, že musíme tuto oslavu s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci v původně plánovaném termínu zrušit. Slavnostní atmosféra večera by vlivem nezbytných pandemických opatření byla příliš svazující pro oslavu tak důležitého milníku v existenci KZP. Navíc pro nás zdraví našich přátel a kolegů bude vždy nejvyšší hodnotou, kterou bychom bez potřebných opatření nemohli dostatečně chránit.
Jednou z vlastností KZP je však vytrvalost, se kterou jsme odhodláni tuto výroční oslavu přesunout na vhodnější termín v roce 2022. Jistě si v příznivější době užijeme kouzlo výroční oslavy na lodi všichni mnohem více.
S novým termínem Vás znovu oslovíme včas, abyste si mohli udělat místo ve svých kalendářích.
Děkujeme ještě jednou za Vaši věrnost a za dosavadní spolupráci a budeme se těšit osobní setkání v nejbližším vhodném čase.

V Praze dne 3.11.2021
JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 4. 11. 2021 20:05

Slavíme 20 let své činnosti a toto je další z řady článků, které shrnují a nabízí zároveň naše zkušenosti všem, kdo sledují vývoj zdravotnictví v Česku.

V Praze dne 3.11.2021

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 3. 11. 2021 14:06

Poskytovatelům zdravotní péče je zákonem uložena povinnost hlásit data o vysoce inovativních léčivých přípravcích (VILP). Příjemci jsou zdravotní pojišťovny a žadatelé. Legislativně je tato skutečnost ukotvena v §39d zákona 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 376/2011 Sb. Každá zdravotní pojišťovna může pro své pojištěnce sbírat individuálně. Zdravotní pojišťovny projevily vůli na společném zajištění těchto činností. Pověření k realizaci této aktivity dostalo Národní referenční centrum. Činnosti související s vývojem informačního systému pro sběr dat VILP (IS-VILP) byly projednány a schváleny na 20. jednání Valné hromady Národního referenčního centra.

 

 

 

Aktualizováno: 11. 10. 2021 8:07

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i