Jste zde: Home Uncategorised

Dne 29.1.2020 byla Evropským parlamentem schválena Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Pro oblast sociálního zabezpečení a tedy i zdravotního pojištění tato zpráva znamená, že se i po 31.1.2020 budou nadále aplikovat současná evropská pravidla – nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004 a 987/2009, která mj. zakotvují princip jediného pojištění, upravují používání Evropského průkazu zdravotního pojištění a poskytování nezbytné péče na jeho základě, používání formulářů S1, E106, E109 a E121 pro čerpání plné péče ve státě bydliště, nebo poskytování plánované péče na základě formuláře S2 (E112) a například i vystavování formulářů A1 pro určování aplikovatelné legislativy. Tato pravidla budou platit po přechodné období – do konce roku 2020. Poté se budou aplikovat pouze na situace, které vznikly před koncem roku 2020. Jakým způsobem se přesně bude postupovat po roce 2020, bude také záviset na tom, jestli a v jak budou upraveny budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím.

V Praze dne 30.1.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 30. 1. 2020 10:10

Vystoupení Spojeného království z Evropské unie bylo odloženo na 31.1.2020. Vzhledem k proměnlivosti situace stále není jisté, jak přesně se brexit odehraje. Pro oblast zdravotního pojištění stále platí tři scénáře, přičemž každý ovlivní zdravotní pojištění a poskytování zdravotních služeb českým pojištěncům v UK a britským pojištěncům v ČR jiným způsobem. Informace se mohou průběžně měnit, sledujte tedy prosím aktuální situaci.

Číst dál: Brexit

Aktualizováno: 13. 1. 2020 12:38

Dne 2.12.2019 (Gate 17) byl úspěšně nasazen upgrade systému APCMU. Hlavní změna spočívá v možnosti elektronické komunikace s institucemi EU prostředictvím systému EESSI. Projekt byl realizován v rámci grantu Agreement Nº INEA/CEF/ICT/A2017/1458074 - "Adaptation of the back office systems, databases and subprocesses to support EESSI at the level of national institutions", Action number (Art. 1 of the G.A.)    Action n° 2017-CZ-IA-0017.

V Praze dne 2.12.2019

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 2. 12. 2019 10:50

Při cestách do zahraničí je rozumné pamatovat i na nepříjemná překvapení. Vždy je dobré mít pojištění pro případ onemocnění nebo úrazu. Věděli jste, že ve státech Evropské unie, Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu a ve Švýcarsku platí Vaše veřejné zdravotní pojištění?

Na základě evropského průkazu zdravotního pojištění (modré kartičky od zdravotní pojišťovny, „EHIC“) máte po dobu pobytu nárok na poskytnutí zdravotní péče, kterou bude Váš zdravotní stav vyžadovat, za stejných podmínek jako místní pojištěnci (více informací zde). Pokud by se Vám například něco stalo na dovolené v Chorvatsku, ošetří Vás zdejší zdravotnické zařízení stejně jako by ošetřilo chorvatského pojištěnce. O možnostech a podmínkách ošetření v Chorvatsku adalších státech se můžete informovat na našich webových stránkách, nebo v mobilní aplikaci „KZP na cesty“. Za ošetření zaplatíte jenom tolik, kolik by za něj zaplatil místní pojištěnec (regulační poplatek, poplatek za recept, za hospitalizaci atp.). Vlastní náklady na péči budou ale zprostředkovaně vyúčtovány Vaší zdravotní pojišťovně. V loňském roce takto bylo v zahraničí ošetřeno 45.000 českých pojištěnců a zdravotní pojišťovny za tato ošetření zaplatily celkem 520 mil. Kč.

Kromě evropského průkazu zdravotního pojištění můžete uzavřít i komerční cestovní připojištění, které může poskytnout některé dodatečné výhody. Při uzavírání komerčního cestovního připojištění pozorně čtěte smluvní podmínky dané pojišťovny. V čem se liší komerční cestovní připojištění od Evropského průkazu zdravotního pojištění? Podívejte se na naše srovnání.

V Praze dne 21.5.2019

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 22. 5. 2019 7:24


Albánie


Černá Hora


Severní Makedonie


Srbsko


Tunisko

 
Turecko

Aktualizováno: 2. 4. 2019 15:04

V návaznosti na publikované články upozorňujeme, že statistiky vykázané nemocniční péče, zveřejněné na webu KZP již od roku 2017, jsou popisnými statistikami. Nelze z nich sestavovat jakékoliv žebříčky nemocnic, nebo na jejich základě hodnotit kvalitu poskytované péče a vlastní stránky statistik na to výslovně upozorňují. Mediální zpracování a interpretace dat proto může být v uvedených ohledech zavádějící.

V Praze dne 29.3.2019

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 29. 3. 2019 7:16

Kancelář ZP byla Radou KZP pověřena revizí a rozvojem systému sledování a zpracování kvantitativních a kvalitativních ukazatelů poskytované zdravotní péče. V současné době je mimo jiné připravována aktualizace statistik vykázané nemocniční péče dostupných zde (doplnění o data roku 2017), dále pak revize dříve schválených a dokončení rozpracovaných ukazatelů.

V Praze dne 31.1.2019

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 31. 1. 2019 22:24

Z údajů o evropském pohybu pojištěnců, vyhledávajících cíleně péči v jiné zemi EU a hradících náklady ze svého přímo poskytovateli vyplývá, že je Česko pátou nejčastější destinací pro poskytování takto přímo hrazené péče. Převážnou většinu pacientů za přímou úhradu představují pojištěnci Polska. Těch bylo takto léčeno cca 20 000. Viz graf níže:

Číst dál: ...

Aktualizováno: 31. 1. 2019 22:18

Z prvních dat o vyúčtování nákladů na přeshraniční péči vyplývá, že v loňském roce přibylo prostřednictvím Kanceláře ZP do českého zdravotnictví o 399 mil. CZK více, než kolik bylo uhrazeno za péči čerpanou českými pojištěnci v zahraničí. Celkové uhrazené a vykázané náklady na péči, poskytnutou cizím pojištěncům v ČR, tvořily téměř 1,5 mld. CZK. Ošetřeno a léčeno bylo více než 230.000 cizích pojištěnců. Více infomací v tabulce:

Přeshraniční péče

počet případů

CZK

CZ pohledávky

232 557

1 425 592 035,43

EU pohledávky

156 073

1 016 149 899,93

Úhrady do EU

 

879 054 325,13

Úhrady z EU

 

1 278 073 481,62

V Praze dne 31.1.2019

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 31. 1. 2019 22:17

Jakou péči srbskému pojištěnci poskytnout?

 • Ve většině případů půjde o péči nutnou a neodkladnou.
 • Dále se může jednat o péči plánovanou, která má být ale s poskytovatelem zdravotních služeb předjednána, nebo o péči v plném rozsahu v případě srbských důchodců žijících v ČR.
 • Rozsah péče je vždy definovaný v Potvrzení o registraci (viz dále)

Jakým dokladem se má prokázat?

 • Měl by se prokázat Potvrzením o registraci vydaným českou zdravotní pojišťovnou, u které se měl před návštěvou zdravotnického zařízení srbský pojištěnec registrovat a předložit tam svůj formulář SRB/CZ 111.
 • V urgentních případech se může prokázat přímo formulářem SRB/CZ 111 (postup viz dále).
 • Potvrzení o registraci musí obsahovat definovaný rozsah péče, české číslo pojištěnce a dobu platnosti.

Komu a jak péči vyúčtovat? Kdo ji zaplatí?

 • Péči je třeba účtovat české zdravotní pojišťovně, která vystavila Potvrzení o registraci.
 • Péči je třeba vykázat výkonově v druhu pojištění 4 a samostatnou fakturou se samostatnými dávkami podle Seznamu zdravotních výkonů (vyhláška č. 134/1998 Sb. v platném znění). Hradí se na základě smlouvy s daným poskytovatelem zdravotních služeb, popřípadě na základě platné úhradové vyhlášky.
 • Poskytovatel péče obdrží platbu ve stejné výši a v běžném termínu jako u českých pojištěnců.
 • Náklady na péči jsou českou ZP přeúčtovány srbské kompetentní instituci, která je zaplatí.

Jak postupovat, pokud se pacient prokáže formulářem SRB/CZ 111?

 • Ambulantní ošetření
  • Po pacientovi lze vyžadovat platbu v hotovosti. Platí regulovaná maximální cena dle platného Cenového předpisu MZ.
  • Srbská kompetentní instituce může vynaložené náklady do určité výše pacientovi proplatit, pokud jí předloží doklad o zaplacení a lékařskou zprávu.
  • Zdravotnické zařízení také může pacienta samo zaregistrovat u české zdravotní pojišťovny pomocí formuláře SRB/CZ 111 potvrzeného srbskou kompetentní institucí. Následuje pak výše uvedený postup vykazování.
 • Hospitalizace
  • Pacient si v nemocnici zvolí českou zdravotní pojišťovnu. U této pojišťovny nemocnice pacienta pomocí formuláře SRB/CZ 111 potvrzeného srbskou kompetentní institucí zaregistruje. Následuje pak výše uvedený postup vykazování.

Co dělat pokud se pacient neprokáže žádným z uvedených dokladů?

 • Ambulantní ošetření – lze požadovat platbu v hotovosti (viz výše).
 • Hospitalizace – lze požadovat platbu v hotovosti.
 • U obou typů ošetření lze ze Srbska dodatečně vyžádat formulář SRB/CZ 111. Pro jeho získání je nezbytné znát kompletní údaje pacienta, jeho zahraniční pojišťovnu a případně mít kopii jeho cestovního dokladu.
 • Formulář lze vyžádat prostřednictvím KZP, zdravotní pojišťovny, srbského styčného místa nebo rodinných příslušníků pacienta.
 • Ne vždy se podaří formulář dodatečně získat. Jeho vystavení může trvat i velmi dlouho.
 • Po získání formuláře následuje výše uvedený postup vykazování.

Existují nějaké další povinnosti?

 • Hospitalizace srbského pojištěnce má být neprodleně oznámena české zdravotní pojišťovně, která vydala Potvrzení o registraci. Buď formulářem CZ/SRB 113, nebo neformálně s uvedením diagnózy a předpokládané doby hospitalizace.

No koho se obrátit pro více informací?

 • Na českou zdravotní pojišťovnu, jejího specialistu na EU a zahraničí.
 • Na Kancelář zdravotního pojištění, styčné místo ČR pro oblast zdravotní péče, tel.: 236 033 411, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Aktualizováno: 24. 8. 2018 12:53

Jakou péči tuniskému pojištěnci poskytnout?

 • Ve většině případů půjde o péči nutnou a neodkladnou.
 • Dále se může jednat o péči plánovanou, která má být ale s poskytovatelem zdravotních služeb předjednána, nebo o péči v plném rozsahu v případě tuniských důchodců žijících v ČR, nebo tuniských pracovníků vyslaných do ČR.
 • Rozsah péče je vždy definovaný v Potvrzení o registraci (viz dále)

Jakým dokladem se má prokázat?

 • Měl by se prokázat Potvrzením o registraci vydaným českou zdravotní pojišťovnou, u které se měl před návštěvou zdravotnického zařízení tuniský pojištěnec registrovat a předložit tam svůj formulář TN/CZ 111.
 • V urgentních případech se může prokázat přímo formulářem TN/CZ 111 (postup viz dále).
 • Potvrzení o registraci musí obsahovat definovaný rozsah péče, české číslo pojištěnce a dobu platnosti.

Komu a jak péči vyúčtovat? Kdo ji zaplatí?

 • Péči je třeba účtovat české zdravotní pojišťovně, která vystavila Potvrzení o registraci.
 • Péči je třeba vykázat výkonově v druhu pojištění 4 a samostatnou fakturou se samostatnými dávkami podle Seznamu zdravotních výkonů (vyhláška č. 134/1998 Sb. v platném znění). Hradí se na základě smlouvy s daným poskytovatelem zdravotních služeb, popřípadě na základě platné úhradové vyhlášky.
 • Poskytovatel péče obdrží platbu ve stejné výši a v běžném termínu jako u českých pojištěnců.
 • Náklady na péči jsou českou ZP přeúčtovány tuniské kompetentní instituci, která je zaplatí.

Jak postupovat, pokud se pacient prokáže formulářem TN/CZ 111?

 • Ambulantní ošetření
  • Po pacientovi lze vyžadovat platbu v hotovosti. Platí regulovaná maximální cena dle platného Cenového předpisu MZ.
  • Tuniská kompetentní instituce může vynaložené náklady do určité výše pacientovi proplatit, pokud jí předloží doklad o zaplacení a lékařskou zprávu.
  • Zdravotnické zařízení také může pacienta samo zaregistrovat u české zdravotní pojišťovny pomocí formuláře TN/CZ 111 potvrzeného tuniskou kompetentní institucí. Následuje pak výše uvedený postup vykazování.
 • Hospitalizace
  • Pacient si v nemocnici zvolí českou zdravotní pojišťovnu. U této pojišťovny nemocnice pacienta pomocí formuláře TN/CZ 111 potvrzeného tuniskou kompetentní institucí zaregistruje. Následuje pak výše uvedený postup vykazování.

Co dělat pokud se pacient neprokáže žádným z uvedených dokladů?

 • Ambulantní ošetření – lze požadovat platbu v hotovosti (viz výše).
 • Hospitalizace – lze požadovat platbu v hotovosti.
 • U obou typů ošetření lze z Tuniska dodatečně vyžádat formulář TN/CZ 111. Pro jeho získání je nezbytné znát kompletní údaje pacienta, jeho zahraniční pojišťovnu a případně mít kopii jeho cestovního dokladu.
 • Formulář lze vyžádat prostřednictvím KZP, zdravotní pojišťovny, tuniského styčného místa nebo rodinných příslušníků pacienta.
 • Ne vždy se podaří formulář dodatečně získat. Jeho vystavení může trvat i velmi dlouho.
 • Po získání formuláře následuje výše uvedený postup vykazování.

No koho se obrátit pro více informací?

 • Na českou zdravotní pojišťovnu, jejího specialistu na EU a zahraničí.
 • Na Kancelář zdravotního pojištění, styčné místo ČR pro oblast zdravotní péče, tel.: 236 033 411, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Aktualizováno: 24. 8. 2018 12:50

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i