Jste zde: Home Uncategorised

 A) Instituce

 

B) Informace a systémy pro pomoc občanům

 

Aktualizováno: 30. 6. 2020 9:16

Nejčastější dotazy

 

Aktuality

  Odstávky národních AP

 Jak Aktuality fungují?

Přišlo mi oznámení "SED se nepodařilo doručit do EU". SED ale vidím jako doručený.

 

 

 

Unable to find xsd schema

Aktualizováno: 18.6.2020

Velmi častým problémem, který se objeví chvíli po odeslání Vašeho SEDu do jiné instituce je chyba "Unable to find the xsd schema for the schemaLocation 'http://eessi.dgempl.ec.europa.eu/namespaces/sbdh S_BUC_xx-4.2-CaseOwner-Counterparty-Start-S0yy-4.2.xsd'."
Chybu hlásí protistrana a zjednodušeně řečeno znamená "Neumíme přečíst Vaše SEDy ve verzi 4.2." Evidentně ještě nemají verzi implementovanou. Pokud už Vám tato hláška vznikla, nemůžete s ní v tuto chvíli nic dělat. Počkejte prosím, až bude instituce (stát) připravena a pak ji odešlete znovu prostřednictvím svého adminitrátora. Připravenost sledujte v tabulce níže v pravém sloupci odstávek.

Seznam v tuto chvíli zveřejněných hříšníků:

Belgie
Kypr
Dánsko
Island
Itálie
Lotyšsko
Holandsko
Instituce států z této tabulky nespíš budou hlásit stejnou chybu, neposílejte jim žádné nové případy. Tabulku budeme průběžně aktualizovat.

Helpdesk APKZP, dne 17.6.2020

 

Release 2020.06.12

Aktualizováno: 14.6.2020

V pátek dne 12.6. byly nasazeny do produkčního prostředí APKZP úpravy a opravy , odstraňující aktuální chyby a řešící designové požadavky, vzešlé z dotazníkové akce KZP. Impplementace verze 4.2 nedovolila nasazení Releasu k testování, žádáme Vás tímto o otestování přímo v provozu a uvítáme Vaše případné připomínky. Release Notes k verzi naleznete zde.

Helpdesk APKZP, dne 14.6.2020

Nasazení verze 4.2.

Aktualizováno: 14.6.2020

Během víkendu 13.6 - 14.6. byla nasazena nová verze systému APKZP, která respektuje překlopení systému EESSI na verzi datového modelu 4.2. Systém byl v posledních dvou týdnech důkladně otestován z pohledu nejdůležitějších funkcionalit a jeví se být bez závad. Rovněž byla otestována komunikace se zahraničním partnerem. Nicméně může dojít k objevení utajené chyby v některé méně využívané funkcionalitě, v takovém případě uvítáme, když nás budete o této skutečnosti informovat prostřednictvím helpdesku.

Z věcného pohledu byste neměli zaznamenat žádné změny oproti předchozí verzi.

Helpdesk APKZP, dne 14.6.2020

Obnovení provozu slovenského AP

Aktualizováno: 9.6.2020

Po osmidenní odstávce byl obnoven provoz slovenského APSK01. Můžete začít komunikovat se slovenskými ZP. Děkujeme za Vaše opatření, díky kterým se komunikace s SK omezila na minimum. Přesto se v mnoha případech odeslání SEDu směrem na některou slovenskou instituci nepodařilo zabránit. SEDy jsou sice opakovaně znovuodesílány, ale výpadek je příliš dlouhý, takže případy minimálně z 2.6. a možná až 4.6. se nepodařilo doručit a bude nutné je odeslat ručně znovu. E-mailem jsme rozeslali pokyny a seznam SEDů ke kontrole a případnému znovuodeslání.

Helpdesk APKZP, dne 9.6.2020

Spuštění aktualit

Aktualizováno: 26.5.2020

Dnešním dnem spouštíme nový systém aktualit APKZP. Na tomto místě se Vám budou nabízet aktuální informace, důležité pro elektronickou komunikaci s ostatními institucemi v EU. Budeme Vás informovat o odstávkách národních Access pointů, o problémech národních aplikací zahraničních partnerů, ale také o pravidlech v používání národních i nadnárodních SEDů, zejména těch nově zavedených – administrativních a subhorizontálních. V neposlední řadě Vás budeme informovat o nasazování (Release) nových verzí, tedy zejména oprav, změn a hotfixů. Věnujte prosím těmto zprávám patřičnou pozornost, můžete tím předejít dotazům, jejichž zodpovězení zabere oběma stranám drahocenný čas.

Helpdesk APKZP, dne 26.5.2020

 

Maďarsko

20.06. 8:00 - 17:00
AP: APHU01
INST: všechny
BUCy: všechny

Polsko

18.06. 21:00-19.6. 6:00
AP: APPL01
INST: všechny
BUCy: všechny

Nepřipravené státy pro V4.2

Belgie
Kypr
Dánsko
Island
Itálie
Lotyšsko
Holandsko


Bulharsko

10.06. 17:00 - 15.06. 17:30
AP: APBG01
INST: BG:121858220
BUCy: S_BUC_01 - 24

12.06. 12:00 - 15.06. 17:30
AP: APBG04
INST: BG:NSSI
BUCy: S_BUC_01 - 24

Island

10.06. 18:00 - 12.06. 8:00
AP:APIS01
INST: všechny instituce
BUCy: všechny

Slovensko

TEST-1.6. 2020 od 06:00 do 23:00

PROD-2.6. 2020 od 06:00 do 8.6. 23:00

 

Aktualizováno: 18. 6. 2020 17:45

Kancelář ZP vydala Statistickou ročenku 2019, shrnující údaje, týkající se uplynulého roku. Odkaz na stažení aktuálního dokumentu naleznete na stránce Statistiky, analýzy.

 

 

 

V Praze dne 30.5.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 30. 5. 2020 9:52

Příprava, rozvoj, měření a sledování ukazatelů kvality zdravotních služeb v rámci Kanceláře ZP

Historie

Současný stav agendy

Statistiky

Statistiky výstupů nemocniční péče

Analýzy

Analýza hlavních systémů výběru pojistného na sociální zabezpečení - EN

Pilotní projekt analýzy zdravotních a sociálních nákladů na vybraná onemocnění

Statistická zpráva o přeshraniční péči 2016 (EHIC, S1, S2) - EN

 

Statistické ročenky

Statistická ročenka Kanceláře ZP za rok 2019

Statistická ročenka Kanceláře ZP za rok 2018

Statistická ročenka Kanceláře ZP za rok 2017

Statistická ročenka Kanceláře ZP za rok 2016

Statistická ročenka Kanceláře ZP za rok 2015

Statistická ročenka CMU za rok 2014

Statistická ročenka CMU za rok 2013

Statistická ročenka CMU za rok 2012

Statistická ročenka CMU za rok 2011

Statistická ročenka CMU za rok 2010

Statistická ročenka CMU za rok 2009

Statistická ročenka CMU za rok 2008

Statistická ročenka CMU za rok 2007

Statistická ročenka CMU za rok 2006

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva Kanceláře zdravotního pojištění za rok 2018

Výroční zpráva Kanceláře zdravotního pojištění za rok 2017

Výroční zpráva Kanceláře zdravotního pojištění za rok 2016

Výroční zpráva CMU za rok 2015

Výroční zpráva CMU za rok 2014

Výroční zpráva CMU za rok 2013

Výroční zpráva CMU za rok 2012

Výroční zpráva CMU za rok 2011

Výroční zpráva CMU za rok 2010

 

Aktualizováno: 29. 5. 2020 8:48

Pacienti v riziku za všechny sledované organizace

 

 

Podíl pacientů s dekubitem na celkový počet pacientů

 

 

Rozdělení dekubitů podle stupňů

Po letech

Celkové od roku 2009

 

Výskyt pacientů s dekubitem na celkový počet pacientů dle oborů
(započtena pouze ta pracoviště, kde se vyskytl dekubit)

 

 

Aktualizováno: 3. 4. 2020 16:26

Zdravotní pojišťovny v současné době vyvíjejí maximální úsilí k zajištění potřebné zdravotní péče pro své pojištěnce a stabilního financování poskytovatelů zdravotních služeb. Zálohové platby pro lékaře poskytující i v současných podmínkách potřebnou zdravotní péči nebudou kráceny a zdravotní pojišťovny jsou v individuálních případech připraveny i k navýšení zálohových plateb u těch poskytovatelů, kteří čelí zvýšeným nákladům v souvislosti s COVID-19. Tímto opatřením dojde ke stabilizaci finančních toků poskytovatelů a jejich očekávatelnému vývoji. Zdravotní pojišťovny jsou také připraveny hradit kontakt s pacientem, který proběhne elektronickou formou a je v souladu s principem poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, například psychiatrické vyšetření přes videohovor.

Seznam konkrétních opatření je k nalezení na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven.

           

V Praze dne 24.3.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Aktualizováno: 24. 3. 2020 16:27

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR ruší Kancelář ZP všechny akce, zejména jednání a semináře naplánované až do termínu 10.4.2020. Zároveň se omlouváme za dočasné omezení dostupnosti některých služeb a možné prodloužení reakční doby při vyřizování dotazů a požadavků našich klientů. Ve stávajícím režimu preferujeme podání e-mailovou formou. Děkujeme za pochopení.

V Praze  dne 16.3.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 16. 3. 2020 10:28

KZP upozorňuje, že v případě onemocnění koronavirem v jiném státě EU lze na účet českého veřejného zdravotního pojištění čerpat zdravotní péči za stejných podmínek, jaké platí pro místní pojištěnce. V případě potřeby předložte poskytovateli Evropský průkaz zdravotního pojištění. Pokud z nějakého důvodu doklad nemáte, obraťte se na svou ZP, nebo Kancelář ZP. Doklad si též může vyžádat elektronicky místní zdravotní pojišťovna prostřednictvím evropského systému EESSI a národního kontaktního místa AP KZP.

V Praze dne 5.3.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 12. 3. 2020 15:19

Historie

Přípravou a rozvojem ukazatelů kvality zdravotních služeb v ČR se v letech 2009 -2013 zabývalo již Národní referenční centrum, které je jedním z předchůdců Kanceláře zdravotního pojištění.

Slibně rozvíjející se proces byl bohužel z vnějších politicko-ekonomických důvodů v roce 2013 přerušen.

Přesto v jeho průběhu vznikla řada dokumentů a výstupů, na které může Kancelář ZP v mnoha ohledech navázat, včetně Katalogu ukazatelů kvality (naposledy revidovaného v roce 2012).   

Vzhledem k velkému významu přípravy a měření ukazatelů pro zdravotní pojištění a zdravotní pojišťovny došlo na začátku roku 2019 rozhodnutím Rady Kanceláře (složené ze statutárních zástupců ZP) k obnovení prací. KZP tak byla pověřena dlouhodobou agendou přípravy, rozvoje, měření a sledování ukazatelů kvality zdravotních služeb v oblasti zdravotního pojištění. 

Katalog ukazatelů NRC 2012

Aktualizováno: 8. 3. 2020 10:03

Současný stav agendy

Kancelář zdravotního pojištění připravuje Katalog ukazatelů kvality zdravotních služeb pro rok 2020 z nemocniční i ambulantní oblasti.

V průběhu roku 2019 byla v rámci Kanceláře připravena a projednána základní metodika, byl vytvořen tým odborníků ZP, pověřených řešením této problematiky řediteli zdravotních pojišťoven, byly vytvořeny expertní panely složené ze zástupců plátců i klinických odborníků k projednání ukazatelů v jednotlivých oblastech, byly revidována řada dříve zpracovaných objemových ukazatelů a zahájena příprava ukazatelů v dalších, dříve nezpracovaných oblastech, včetně ukazatelů výsledkových. Již zpracované ukazatele jsou dostupné zdravotním pojišťovnám na portálu statistik KZP.

V současnosti probíhá druhá fáze řešení, v jejímž rámci je ve spolupráci s MZ a ZP řešena klíčová otázka dalšího dlouhodobého a systémového využití ukazatelů a dalších výstupů. Pro tento účel bylo připraveno zpřístupnění výstupů dotčeným poskytovatelům (s anonymizací výsledků ostatních PZS). Souběžně je diskutováno využití ukazatelů pro oblast horizontálních strategií (prevence, struktura, akreditace apod.), smluvní politiku zdravotních pojišťoven, nebo zavádění nových služeb do úhrad a vykazování.

Kancelář ZP spolupracuje na přípravě ukazatelů s řadou odborných společností, kterým patří za jejich úsilí o transparentnost a zvýšení kvality poskytovaných služeb veliký dík! Zároveň vyzýváme zástupce dalších odborných společností, kteří by měli o spolupráci zájem, aby se nás nezdráhali kontaktovat. Kancelář je členem pracovní skupiny pro kvalitu, vedené p. ministrem zdravotnictví. Jemu a jeho spolupracovníkům proto též patří velký dík za podporu a spolupráci. 

Metodika přípravy, rozvoje a revize ukazatelů

 

Aktualizováno: 6. 3. 2020 13:44

Spojené království začalo od 1.2.2020 v souvislosti se svým odchodem z Evropské unie vystavovat Evropský průkaz zdravotního pojištění v nové podobě. I nadále ale zůstávají v platnosti dříve vystavené průkazy.

Obecně platí, že alespoň do konce roku 2020 má být britským pojištěncům v ČR na základě evropského průkazu poskytována nezbytná péče s ohledem na jejich zdravotní stav, a to za stejných podmínek jako českým pojištěncům, tak jako doposud.

Číst dál: Nová...

Aktualizováno: 27. 2. 2020 14:57

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i