Jste zde: Home Uncategorised

Jakou péči albánskému pojištěnci poskytnout?

 • Ve většině případů půjde o péči nutnou a neodkladnou.
 • Dále se může jednat o péči plánovanou, která má být ale s poskytovatelem zdravotních služeb předjednána.
 • Rozsah péče je ale definovaný v Potvrzení o registraci (viz dále)

Jakým dokladem se má prokázat?

 • Měl by se prokázat Potvrzením o registraci vydaným českou zdravotní pojišťovnou, u které se měl před návštěvou zdravotnického zařízení albánský pojištěnec registrovat a předložit tam svůj formulář AL/CZ 111.
 • V urgentních případech se může prokázat přímo formulářem AL/CZ 111 (postup viz dále).
 • Potvrzení o registraci musí obsahovat definovaný rozsah péče, české číslo pojištěnce a dobu platnosti.

Komu a jak péči vyúčtovat? Kdo ji zaplatí?

 • Péči je třeba účtovat české zdravotní pojišťovně, která vystavila Potvrzení o registraci.
 • Péči je třeba vykázat výkonově v druhu pojištění 4 a samostatnou fakturou se samostatnými dávkami podle Seznamu zdravotních výkonů (vyhláška č. 134/1998 Sb. v platném znění). Hradí se na základě smlouvy s daným poskytovatelem zdravotních služeb, popřípadě na základě platné úhradové vyhlášky.
 • Poskytovatel péče obdrží platbu ve stejné výši a v běžném termínu jako u českých pojištěnců.
 • Náklady na péči jsou českou ZP přeúčtovány albánské kompetentní instituci, která je zaplatí.

Jak postupovat, pokud se pacient prokáže formulářem AL/CZ 111?

 • Ambulantní ošetření
  • Po pacientovi lze vyžadovat platbu v hotovosti. Platí regulovaná maximální cena dle platného Cenového předpisu MZ.
  • Albánská kompetentní instituce může vynaložené náklady do určité výše pacientovi proplatit, pokud jí předloží doklad o zaplacení a lékařskou zprávu.
  • Zdravotnické zařízení také může pacienta samo zaregistrovat u české zdravotní pojišťovny pomocí formuláře AL/CZ 111 potvrzeného albánskou kompetentní institucí. Následuje pak výše uvedený postup vykazování.
 • Hospitalizace
  • Pacient si v nemocnici zvolí českou zdravotní pojišťovnu. U této pojišťovny nemocnice pacienta pomocí formuláře AL/CZ 111 potvrzeného albánskou kompetentní institucí zaregistruje. Následuje pak výše uvedený postup vykazování.

Co dělat pokud se pacient neprokáže žádným z uvedených dokladů?

 • Ambulantní ošetření – lze požadovat platbu v hotovosti (viz výše).
 • Hospitalizace – lze požadovat platbu v hotovosti.
 • U obou typů ošetření lze z Albánie dodatečně vyžádat formulář AL/CZ 111. Pro jeho získání je nezbytné znát kompletní údaje pacienta, jeho zahraniční pojišťovnu a případně mít kopii jeho cestovního dokladu.
 • Formulář lze vyžádat prostřednictvím KZP, zdravotní pojišťovny, albánského styčného místa nebo rodinných příslušníků pacienta.
 • Ne vždy se podaří formulář dodatečně získat. Jeho vystavení může trvat i velmi dlouho.
 • Po získání formuláře následuje výše uvedený postup vykazování.

Existují nějaké další povinnosti?

 • Hospitalizace albánského pojištěnce má být neprodleně oznámena české zdravotní pojišťovně, která vydala Potvrzení o registraci. Buď formulářem CZ/AL 113, nebo neformálně s uvedením diagnózy a předpokládané doby hospitalizace.

No koho se obrátit pro více informací?

 • Na českou zdravotní pojišťovnu, jejího specialistu na EU a zahraničí.
 • Na Kancelář zdravotního pojištění, styčné místo ČR pro oblast zdravotní péče, tel.: 236 033 411, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aktualizováno: 24. 8. 2018 12:46

Jakou péči tureckému pojištěnci poskytnout?

 • Ve většině případů půjde o péči nutnou a neodkladnou.
 • Dále se může jednat o péči plánovanou, která má být ale s poskytovatelem zdravotních služeb předjednána.
 • Rozsah péče je vždy definovaný v Potvrzení o registraci (viz dále)

Jakým dokladem se má prokázat?

 • Měl by se prokázat Potvrzením o registraci vydaným českou zdravotní pojišťovnou, u které se měl před návštěvou zdravotnického zařízení turecký pojištěnec registrovat a předložit tam svůj formulář TR/CZ 111.
 • V urgentních případech se může prokázat přímo formulářem TR/CZ 111 (postup viz dále).
 • Potvrzení o registraci musí obsahovat definovaný rozsah péče, české číslo pojištěnce a dobu platnosti.

Komu a jak péči vyúčtovat? Kdo ji zaplatí?

 • Péči je třeba účtovat české zdravotní pojišťovně, která vystavila Potvrzení o registraci.
 • Péči je třeba vykázat výkonově v druhu pojištění 4 a samostatnou fakturou se samostatnými dávkami podle Seznamu zdravotních výkonů (vyhláška č. 134/1998 Sb. v platném znění). Hradí se na základě smlouvy s daným poskytovatelem zdravotních služeb, popřípadě na základě platné úhradové vyhlášky.
 • Poskytovatel péče obdrží platbu ve stejné výši a v běžném termínu jako u českých pojištěnců.
 • Náklady na péči jsou českou ZP přeúčtovány turecké kompetentní instituci, která je zaplatí.

Jak postupovat, pokud se pacient prokáže formulářem TR/CZ 111?

 • Ambulantní ošetření
  • Po pacientovi lze vyžadovat platbu v hotovosti. Platí regulovaná maximální cena dle platného Cenového předpisu MZ.
  • Turecká kompetentní instituce může vynaložené náklady do určité výše pacientovi proplatit, pokud jí předloží doklad o zaplacení a lékařskou zprávu.
  • Zdravotnické zařízení také může pacienta samo zaregistrovat u české zdravotní pojišťovny pomocí formuláře TR/CZ 111 potvrzeného tureckou kompetentní institucí. Následuje pak výše uvedený postup vykazování.
 • Hospitalizace
  • Pacient si v nemocnici zvolí českou zdravotní pojišťovnu. U této pojišťovny nemocnice pacienta pomocí formuláře TR/CZ 111 potvrzeného tureckou kompetentní institucí zaregistruje. Následuje pak výše uvedený postup vykazování.

Co dělat pokud se pacient neprokáže žádným z uvedených dokladů?

 • Ambulantní ošetření – lze požadovat platbu v hotovosti (viz výše).
 • Hospitalizace – lze požadovat platbu v hotovosti.
 • U obou typů ošetření lze z Turecka dodatečně vyžádat formulář TR/CZ 111. Pro jeho získání je nezbytné znát kompletní údaje pacienta, jeho zahraniční pojišťovnu a případně mít kopii jeho cestovního dokladu.
 • Formulář lze vyžádat prostřednictvím KZP, zdravotní pojišťovny, tureckého styčného místa nebo rodinných příslušníků pacienta.
 • Ne vždy se podaří formulář dodatečně získat. Jeho vystavení může trvat i velmi dlouho.
 • Po získání formuláře následuje výše uvedený postup vykazování.

Existují nějaké další povinnosti?

 • Hospitalizace tureckého pojištěnce má být neprodleně oznámena české zdravotní pojišťovně, která vydala Potvrzení o registraci. Buď formulářem CZ/TR 113, nebo neformálně s uvedením diagnózy a předpokládané doby hospitalizace.

No koho se obrátit pro více informací?

 • Na českou zdravotní pojišťovnu, jejího specialistu na EU a zahraničí.
 • Na Kancelář zdravotního pojištění, styčné místo ČR pro oblast zdravotní péče, tel.: 236 033 411, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

Aktualizováno: 24. 8. 2018 11:16

Jakou péči černohorskému pojištěnci poskytnout?

 • Ve většině případů půjde o péči nutnou a neodkladnou.
 • Dále se může jednat o péči plánovanou, která má být ale s poskytovatelem zdravotních služeb předjednána, nebo o péči v plném rozsahu v případě černohorských důchodců žijících v ČR.
 • Rozsah péče je vždy definovaný v Potvrzení o registraci (viz dále)

Jakým dokladem se má prokázat?

 • Měl by se prokázat Potvrzením o registraci vydaným českou zdravotní pojišťovnou, u které se měl před návštěvou zdravotnického zařízení černohorský pojištěnec registrovat a předložit tam svůj formulář YU/CZ 111.
 • V urgentních případech se může prokázat přímo formulářem YU/CZ 111 (postup viz dále).
 • Potvrzení o registraci musí obsahovat definovaný rozsah péče, české číslo pojištěnce a dobu platnosti.

Komu a jak péči vyúčtovat? Kdo ji zaplatí?

 • Péči je třeba účtovat české zdravotní pojišťovně, která vystavila Potvrzení o registraci.
 • Péči je třeba vykázat výkonově v druhu pojištění 4 a samostatnou fakturou se samostatnými dávkami podle Seznamu zdravotních výkonů (vyhláška č. 134/1998 Sb. v platném znění). Hradí se na základě smlouvy s daným poskytovatelem zdravotních služeb, popřípadě na základě platné úhradové vyhlášky.
 • Poskytovatel péče obdrží platbu ve stejné výši a v běžném termínu jako u českých pojištěnců.
 • Náklady na péči jsou českou ZP přeúčtovány černohorské kompetentní instituci, která je zaplatí.

Jak postupovat, pokud se pacient prokáže formulářem YU/CZ 111?

 • Ambulantní ošetření
  • Po pacientovi lze vyžadovat platbu v hotovosti. Platí regulovaná maximální cena dle platného Cenového předpisu MZ.
  • Černohorská kompetentní instituce může vynaložené náklady do určité výše pacientovi proplatit, pokud jí předloží doklad o zaplacení a lékařskou zprávu.
  • Zdravotnické zařízení také může pacienta samo zaregistrovat u české zdravotní pojišťovny pomocí formuláře YU/CZ 111 potvrzeného černohorskou kompetentní institucí. Následuje pak výše uvedený postup vykazování.
 • Hospitalizace
  • Pacient si v nemocnici zvolí českou zdravotní pojišťovnu. U této pojišťovny nemocnice pacienta pomocí formuláře YU/CZ 111 potvrzeného černohorskou kompetentní institucí zaregistruje. Následuje pak výše uvedený postup vykazování.

Co dělat pokud se pacient neprokáže žádným z uvedených dokladů?

 • Ambulantní ošetření – lze požadovat platbu v hotovosti (viz výše).
 • Hospitalizace – lze požadovat platbu v hotovosti.
 • U obou typů ošetření lze z Černé Hory dodatečně vyžádat formulář YU/CZ 111. Pro jeho získání je nezbytné znát kompletní údaje pacienta, jeho zahraniční pojišťovnu a případně mít kopii jeho cestovního dokladu.
 • Formulář lze vyžádat prostřednictvím KZP, zdravotní pojišťovny, černohorského styčného místa nebo rodinných příslušníků pacienta.
 • Ne vždy se podaří formulář dodatečně získat. Jeho vystavení může trvat i velmi dlouho.
 • Po získání formuláře následuje výše uvedený postup vykazování.

Existují nějaké další povinnosti?

 • Hospitalizace černohorského pojištěnce má být neprodleně oznámena české zdravotní pojišťovně, která vydala Potvrzení o registraci. Buď formulářem CZ/YU 113, nebo neformálně s uvedením diagnózy a předpokládané doby hospitalizace.

No koho se obrátit pro více informací?

 • Na českou zdravotní pojišťovnu, jejího specialistu na EU a zahraničí.
 • Na Kancelář zdravotního pojištění, styčné místo ČR pro oblast zdravotní péče, tel.: 236 033 411, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Aktualizováno: 24. 8. 2018 11:02

Jakou péči makedonskému pojištěnci poskytnout?

 • Ve většině případů půjde o péči nutnou a neodkladnou.
 • Dále se může jednat o péči plánovanou, která má být ale s poskytovatelem zdravotních služeb předjednána, nebo o péči v plném rozsahu v případě makedonských důchodců žijících v ČR.
 • Rozsah péče je vždy definovaný v Potvrzení o registraci (viz dále)

Jakým dokladem se má prokázat?

 • Měl by se prokázat Potvrzením o registraci vydaným českou zdravotní pojišťovnou, u které se měl před návštěvou zdravotnického zařízení makedonský pojištěnec registrovat a předložit tam svůj formulář RM/CZ 111.
 • V urgentních případech se může prokázat přímo formulářem RM/CZ 111 (postup viz dále).
 • Potvrzení o registraci musí obsahovat definovaný rozsah péče, české číslo pojištěnce a dobu platnosti.

Komu a jak péči vyúčtovat? Kdo ji zaplatí?

 • Péči je třeba účtovat české zdravotní pojišťovně, která vystavila Potvrzení o registraci.
 • Péči je třeba vykázat výkonově v druhu pojištění 4 a samostatnou fakturou se samostatnými dávkami podle Seznamu zdravotních výkonů (vyhláška č. 134/1998 Sb. v platném znění). Hradí se na základě smlouvy s daným poskytovatelem zdravotních služeb, popřípadě na základě platné úhradové vyhlášky.
 • Poskytovatel péče obdrží platbu ve stejné výši a v běžném termínu jako u českých pojištěnců.
 • Náklady na péči jsou českou ZP přeúčtovány makedonské kompetentní instituci, která je zaplatí.

Jak postupovat, pokud se pacient prokáže formulářem RM/CZ 111?

 • Ambulantní ošetření
  • Po pacientovi lze vyžadovat platbu v hotovosti. Platí regulovaná maximální cena dle platného Cenového předpisu MZ.
  • Makedonská kompetentní instituce může vynaložené náklady do určité výše pacientovi proplatit, pokud jí předloží doklad o zaplacení a lékařskou zprávu.
  • Zdravotnické zařízení také může pacienta samo zaregistrovat u české zdravotní pojišťovny pomocí formuláře RM/CZ 111 potvrzeného makedonskou kompetentní institucí. Následuje pak výše uvedený postup vykazování.
 • Hospitalizace
  • Pacient si v nemocnici zvolí českou zdravotní pojišťovnu. U této pojišťovny nemocnice pacienta pomocí formuláře RM/CZ 111 potvrzeného makedonskou kompetentní institucí zaregistruje. Následuje pak výše uvedený postup vykazování.

Co dělat pokud se pacient neprokáže žádným z uvedených dokladů?

 • Ambulantní ošetření – lze požadovat platbu v hotovosti (viz výše).
 • Hospitalizace – lze požadovat platbu v hotovosti.
 • U obou typů ošetření lze z Makedonie dodatečně vyžádat formulář RM/CZ 111. Pro jeho získání je nezbytné znát kompletní údaje pacienta, jeho zahraniční pojišťovnu a případně mít kopii jeho cestovního dokladu.
 • Formulář lze vyžádat prostřednictvím KZP, zdravotní pojišťovny, makedonského styčného místa nebo rodinných příslušníků pacienta.
 • Ne vždy se podaří formulář dodatečně získat. Jeho vystavení může trvat i velmi dlouho.
 • Po získání formuláře následuje výše uvedený postup vykazování.

Existují nějaké další povinnosti?

 • Hospitalizace makedonského pojištěnce má být neprodleně oznámena české zdravotní pojišťovně, která vydala Potvrzení o registraci. Buď formulářem CZ/RM 113, nebo neformálně s uvedením diagnózy a předpokládané doby hospitalizace.

No koho se obrátit pro více informací?

 • Na českou zdravotní pojišťovnu, jejího specialistu na EU a zahraničí.
 • Na Kancelář zdravotního pojištění, styčné místo ČR pro oblast zdravotní péče, tel.: 236 033 411, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aktualizováno: 24. 8. 2018 10:40

Kancelář ZP vydala Statistickou ročenku 2017, shrnující údaje, týkající se uplynulého roku. Odkaz na stažení aktuálního dokumentu naleznete na stránce Statistiky, analýzy.

 

 

V Praze dne 2.5.2018

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 2. 5. 2018 16:06

Kancelář ZP se v celoevropském průzkumu Evropské komise umístila mezi čtyřmi nejlepšími národními kontaktními místy zdravotního pojištění z hlediska poskytování informací.

 V Praze dne 2.5.2018

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 2. 5. 2018 8:32

STANOVY

Kancelář zdravotního pojištění z.s.

čl. 1


Úvodní ustanovení

 1. Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Kancelář zdravotního pojištění z.s., která plní úkoly styčného orgánu a národního referenčního centra pro provádění mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a práva Evropské unie (dále jen „mezinárodní smlouvy“)* a dalších předpisů v oblasti veřejného zdravotního pojištění.
 2. Kancelář zdravotního pojištění z.s., je právnickou osobou dle § 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na základě:
  • rozhodnutí Rady CMU o změně názvu a právní formy Centra mezistátních úhrad z.s.p.o., evidovaného ve spolkovém rejstříku pod IČ 709 38 393, které se k 1. 1. 2016 mění na Kancelář zdravotního pojištění z.s., dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • rozhodnutím Rady CMU a Rady NRC o sloučení Centra mezistátních úhrad z.s.p.o. s Národním referenčním centrem z.s.p.o., evidovaným ve spolkovém rejstříku pod IČ 865 96 519, kde Centrum mezistátních úhrad z.s.p.o. je nástupnickou právnickou osobou Národního referenčního centra z.s.p.o.
 3. Kancelář zdravotního pojištění z.s., je založena na dobu neurčitou a nabyla právní osobnosti zápisem do spolkového rejstříku.
 4. Kancelář zdravotního pojištění z.s., není založena za účelem podnikání a nesmí provádět žádnou jinou činnost, než která vyplývá z mezinárodních smluv, českých právních předpisů, nebo těchto Stanov.

čl. 2

Název a sídlo spolku

 1. Název spolku podle čl. 1 zní: Kancelář zdravotního pojištění z.s., (zkráceně „Kancelář ZP“).
 2. Sídlem Kanceláře ZP je: nám. W. Churchilla 2, Praha 3

čl. 3

Předmět činnosti

Předmětem činnosti Kanceláře ZP je zajištění společných agend veřejného zdravotního pojištění, vyplývajících z mezinárodních smluv, českých právních předpisů a těchto Stanov, zejména:

 1. zajištění součinnosti jednotlivých ZP
 2. dohody se zahraničními styčnými místy, např. sjednávání a vytváření podmínek pro předávání podkladů pro úhradu věcných dávek zdravotní péče a způsobu této úhrady se styčnými místy v zahraničí,
 3. administrativní zabezpečení finančních operací mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami, Kanceláří ZP a styčnými místy v zahraničí včetně realizace zúčtování
 4. tvorba společné metodiky provádění mezinárodních smluv, shromažďování a distribuce informací potřebných k provádění mezinárodních smluv zdravotními pojišťovnami a jejich smluvními poskytovateli zdravotní péče,
 5. spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem zdravotnictví na přípravě předpisů mezinárodního práva a českých právních předpisů, souvisejících s předmětem činnosti Kanceláře ZP
 6. součinnost při řešení sporů včetně spolupráce s příslušnými státními orgány a orgány sociálního zabezpečení,
 7. správní pomoc a poradenská činnost ve vztahu k zahraničním i domácím institucím a pojištěncům, včetně zajištění kalkulace refundovatelné ceny péče na žádost zahraniční instituce
 8. shromažďování, zpracování, evidence a analýzy dat a číselných údajů pro podporu a rozvoj společných činností v oblasti zdravotního pojištění, zpracování dat nutných k zajištění očkování a úhrady léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví (clearingové centrum) a dat o vysoce inovativních léčivých přípravcích
 9. zajištění dokladů, datových sad, datového rozhraní a odpovídajících metodik pro podporu a rozvoj společných činností v oblasti zdravotního pojištění, včetně správy a rozvoje informačního systému pro realizaci mezinárodních smluv.
 10. činnost v rámci orgánů EU
 11. plnění dalších úkolů dle vyžádání Rady Kanceláře ZP, členských zdravotních pojišťoven České republiky, případně orgánů státní správy, věcně souvisejících s předmětem činnosti Kanceláře ZP dle předchozích bodů tohoto článku.

čl. 4

Vznik a zánik členství

 1. Novým členem Kanceláře ZP se může stát každá zdravotní pojišťovna, působící v České republice. Předpokladem přijetí je podání písemné přihlášky, v níž se zdravotní pojišťovna zaváže plnit Stanovy Kanceláře ZP. Členství vzniká dnem, kdy o přijetí za člena rozhodne Rada Kanceláře ZP.
 2. Členství v Kanceláři ZP zaniká:
  1. rozhodnutím člena o vystoupení z Kanceláře ZP, toto rozhodnutí je člen povinen sdělit Kanceláři ZP písemně; členství v Kanceláři ZP zaniká prvním dnem třetího měsíce od doručení písemného rozhodnutí Kanceláři ZP. Zánikem členství nezaniká povinnost člena k provedení vyúčtování mezistátních úhrad a provozních nákladů za dobu jeho členství,
  2. ztrátou právní osobnosti člena Kanceláře ZP,
  3. vyloučením člena Kanceláře ZP pro opakované nebo závažné porušování ustanovení těchto stanov. Členství zaniká prvním dnem třetího měsíce od doručení písemného rozhodnutí Kanceláře ZP. Zánikem členství nezaniká povinnost člena k provedení vyúčtování mezistátních úhrad a provozních nákladů za dobu jeho členství.
  4. odejmutím povolení členské zdravotní pojišťovně k provádění veřejného zdravotního pojištění. Zánikem členství nezaniká povinnost člena k provedení vyúčtování mezistátních úhrad a provozních nákladů za dobu jeho členství.


čl. 5

Práva a povinnosti členů

 1. Členové Kanceláře ZP uplatňují prostřednictvím delegovaných zástupců Kanceláře ZP tato práva:
  1. volit a být volen do orgánů Kanceláře ZP a podílet se na rozhodování o všech záležitostech a činnostech Kanceláře ZP v rozsahu a způsobem upraveným v těchto Stanovách,
  2. být informován o všech záležitostech a činnostech Kanceláře ZP,
  3. kontrolovat doklady a písemnosti Kanceláře ZP,
  4. nahlížet do všech dokladů a písemností Kanceláře ZP.
 2. Povinnosti členů:
  1. napomáhat podle svých možností činnosti Kanceláře ZP,
  2. řídit se stanovami a přijatými rozhodnutími Kanceláře ZP,
  3. platit řádně a včas zálohy na podíl nákladů spojených s činností Kanceláře ZP

 

čl. 6

Organizační struktura a orgány Kanceláře ZP

 1. Orgány Kanceláře ZP jsou:
  1. Rada Kanceláře ZP
  2. ředitel

 

čl. 7

Rada Kanceláře ZP

 1. Rada Kanceláře ZP je nejvyšším orgánem spolku, který je složen ze zástupců svých členů, přičemž každý člen deleguje do tohoto orgánu jednoho stálého zástupce a dva náhradníky.
 2. Rada Kanceláře ZP:
  1. rozhoduje o mandátu pro jednání o zásadních otázkách předmětu činnosti Kanceláře ZP (viz čl. 3 bod 1-11) a schvaluje podkladové materiály pro jednání a jejich výsledky,
  2. schvaluje změny Stanovy
  3. volí a odvolává ředitele,
  4. rozhoduje o přijetí za člena Kanceláře ZP
  5. schvaluje rozpočet na vlastní činnost Kanceláře ZP,
  6. kontroluje činnost Kanceláře ZP, vedení účetnictví,
  7. schvaluje výsledek hospodaření a výroční zprávu,
  8. rozhoduje o zrušení Kanceláře ZP s likvidací nebo o její přeměně
  9. schvaluje pořízení dlouhodobého majetku dle čl. 11, odst. 8
  10. rozhoduje o vyloučení člena Kanceláře ZP
 3. Rada Kanceláře ZP se schází nejméně čtyřikrát ročně a dále dle potřeby. Rada Kanceláře ZP volí na první schůzi předsedajícího pro řízení této schůze. Na každé schůzi volí předsedajícího, který svolává další Radu Kanceláře ZP, řídí ji a plní funkci koordinátora mezi Radou Kanceláře ZP a ředitelem Kanceláře ZP.
 4. Projednání otázek souvisejících s plněním funkce styčného místa pro provádění mezinárodních smluv v Radě Kanceláře ZP se má právo zúčastnit i zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí s hlasem poradním.

čl. 8

Ředitel

 1. Ředitel je statutárním zástupcem Kanceláře ZP a může být zároveň jejím zaměstnancem. Ředitele volí a odvolává Rada Kanceláře ZP. Ředitel musí pro výkon své funkce splňovat podmínky stanovené §152 a §153 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a nesmí být u něj dána žádná z překážek pro výkon funkce člena statutárního orgánu ve smyslu §63 až 67, respektive člena představenstva ve smyslu §441 a §442 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Podepisování za Kancelář ZP se děje tak, že k názvu připojí ředitel svůj podpis.

.

čl. 9

Hlasování

 1. Rada Kanceláře ZP, je usnášeníschopná, jsou-li přítomni zástupci členů, kteří disponují nejméně 75% ze všech hlasů Rady Kanceláře
 2. Celkový počet hlasů je 100 a je rozdělen mezi jednotlivé členy Kanceláře ZP podle aktuálního počtu pojištěnců se zohledněním skutečnosti, že každá zdravotní pojišťovna je samostatným právním subjektem. Pro získání hlasu v Radě Kanceláře ZP musí členská zdravotní pojišťovna registrovat nejméně 50 000 pojištěnců. Způsob výpočtu aktuálního počtu hlasů jednotlivých zdravotních pojišťoven je upraven klíčem uvedeným v příloze č. 1. Usnesení Rady Kanceláře ZP jsou přijímána nadpoloviční většinou všech hlasů členů Rady Kanceláře Usnesení o způsobu přeúčtování mezi styčnými orgány vyžaduje souhlas všech členů Rady Kanceláře ZP. Usnesení o znění a změnách Stanov a o volbě a odvolání ředitele vyžadují dvoutřetinovou většinu všech hlasů Rady Kanceláře ZP.
 3. Aktualizace počtu hlasů dle bodu 2) tohoto čl. se provádí 1x ročně, vždy k 1.1. Pro stanovení počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se použije počet pojištěnců z 12. přerozdělení před opravou. Další aktualizace počtu hlasů dle bodu 2) se provede k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nová členská zdravotní pojišťovna dosáhla dle příslušného přerozdělení před opravou počtu 50 000 pojištěnců. Aktualizace počtu hlasů dle bodu 2) se dále provede vždy k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zaniklo členství zdravotní pojišťovny v souladu s čl. 4, odst.2) Stanov.
 4. Zástupce podle čl. 7 odst. 4 v Radě Kanceláře ZP je oprávněn požádat o pozastavení realizace usnesení Rady Kanceláře ZP na dobu nejdéle 60 dnů; je-li důvodem rozpor s obsahem příslušné mezinárodní smlouvy, Rada Kanceláře ZP požadavku vyhoví. Zdůvodnění výhrady k usnesení předloží výše uvedený zástupce Radě Kanceláře ZP, která znovu posoudí usnesení a v případě, že bude trvat na původní verzi, podléhá usnesení schválení správními radami jednotlivých ZP.

 

čl. 10

Stálé pracoviště CMU

 1. Kancelář ZP má stálé pracoviště ve svém  sídle. Počet zaměstnanců je určován Radou Kanceláře ZP dle potřeby spojené se zajištěním předmětu činnosti.

.

čl. 11

Hospodaření

 1. Prostředky potřebné k financování provozu Kanceláře ZP získává Kanceláře ZP od svých členů (zdravotních pojišťoven) formou záloh na činnost. Dalším zdrojem jsou úroky z bankovních účtů, které Kancelář ZP zřizuje a z případných kladných kurzových rozdílů.
 2. Jednotlivé zdravotní pojišťovny složí finanční zálohy na činnost Kanceláře ZP. Podíl z celkové výše zálohy připadající na jednotlivou ZP se vypočte podle poměru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, které měla každá ZP v předchozím roce. Pro stanovení počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se použije počet pojištěnců z 12. přerozdělení před opravou.
 3. Výše příspěvku na činnost Kanceláře ZP hrazená novým členem Kanceláře ZP za rok, ve kterém došlo k přijetí, je určena dodatečně podle poměru počtu pojištěnců této ZP k celkovému počtu pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při 12. přerozdělení před opravou v daném roce. Takto určená částka bude finančně vypořádána v rámci 1. dílčí zálohy, tj. bude připočtena k 1. dílčí záloze hrazené novým členem na činnost Kanceláře ZP v následujícím roce. O takto stanovenou částku se poměrně sníží 1. dílčí zálohy ostatních ZP na činnost v následujícím roce.
 4. Při uzavírání účetnictví (hospodaření) se provede vyúčtování nákladů Kanceláře ZP vůči poskytnutým zálohám. Zohlední se vnitřní výnosy Kanceláře ZP (bankovní úroky, kladné kurzové rozdíly) a je-li výsledkem ztráta, rozdělí se způsobem dle odst. 2 mezi jednotlivé ZP.
 5. Kancelář ZP účtuje podle vyhlášky MF ČR č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle účtové osnovy a postupů účtování pro nevýdělečné organizace.
 6. Pro zajištění činností Kanceláře ZP prováděných podle těchto stanov zřizuje Kancelář ZP bankovní účty v tuzemské bance.
 7. Hospodaření, účetnictví a účetní závěrka Kanceláře ZP podléhá auditu.
 8. Při svém hospodaření postupuje Kancelář ZP podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Kancelář ZP nesmí nabývat nemovitosti. Pořízení dlouhodobého majetku schvaluje Rada Kanceláře ZP a toto pořízení podléhá právu veta jednotlivých členů Kanceláře ZP. Ministerstvo zdravotnictví ČR může poskytnout na činnost Kanceláře ZP finanční prostředky, jako nenávratnou dotaci. V případě, že neurčí tituly použití těchto prostředků, slouží tyto k úhradě zřizovacích a provozních nákladů Kanceláře ZP. V hospodaření Kanceláře ZP se započítají jako výnos a v jejich výši je snížena výše záloh na úhradu nákladů od jednotlivých ZP.
 9. Členové Kanceláře ZP neručí za její dluhy

 

čl. 12

 

Zánik Kanceláře ZP

 1. Kancelář ZP zaniká:
  1. výmazem ze spolkového rejstříku provedeným na základě rozhodnutí Kanceláře ZP
  2. výmazem ze  spolkového rejstříku provedeným na základě rozhodnutí soudu
 2. Nepřejde-li majetek spolku na právního nástupce, provede se jeho likvidace.

V Praze dne 1. 1. 2016

 

Aktualizováno: 20. 2. 2018 9:23

Dnes (12.2.2018) byla ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněna nová česko-tuniská smlouva o sociálním zabezpečení, která upravuje i otázky zdravotního pojištění a poskytování zdravotní péče. Smlouva je platná již od 1.12.2017. Zdravotní pojišťovny budou vyžadovat plnění povinností plynoucích ze smlouvy od data jejího uveřejnění ve Sbírce mezinárodních smluv. Nároky plynoucí ze smlouvy lze uplatnit zpětně od 1.12.2017.
Jaké změny například přináší?
1)    Zaměstnané osoby a OSVČ jsou pojištěny ve veřejném systému zdravotního pojištění toho státu, kde je činnost vykonávána.
2)    Pojištěnci cestující do druhého státu mají nárok na poskytnutí neodkladné péče na účet své pojišťovny
3)    Důchodci, kteří se odstěhovali do druhého státu, mají nárok na plnou péči na účet pojišťovny státu vyplácejícího důchod
4)    Pojišťovna po předchozím souhlasu uhradí svým pojištěncům plánovanou péči ve druhém státě
5)    Vyslaní pracovníci do druhého státu budou mají nárok na péči v plném rozsahu na účet své zdravotní pojišťovny
Text smlouvy a správního ujednání naleznete v sekci "Právní předpisy".

V Praze dne 12.2.2018

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Aktualizováno: 12. 2. 2018 16:23

Státní ústav pro kontrolu léčiv stanovil podmínky první dočasné úhrady přípravku Blincyto. Kancelář zdravotního pojištění z.s. bude sběr a zpracování dat tohoto přípravku projednávat na jednání Národní rady VILP (28. 2. 2018, viz. Kalendář akcí).

V Praze dne 29.1.2018

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

 

Aktualizováno: 29. 1. 2018 8:51

Státní ústav pro kontrolu léčiv stanovil podmínky první dočasné úhrady přípravku Cyramza. Kancelář zdravotního pojištění z.s. sběr a zpracování dat tohoto přípravku projednala na jednání Národní rady VILP (24.1.2018, viz. Kalendář akcí)

V Praze dne 25.1.2018

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Aktualizováno: 25. 1. 2018 10:19

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i