Jste zde: Home Uncategorised


Před odjezdem

Zkontrolujte, jestli máte platný Evropský průkaz zdravotního pojištění, kterým se budete prokazovat v případě nutnosti lékařského ošetření. Pokud trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí na Maltě ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího EHIC

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu na Maltě Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Zdravotní péče na Maltě

Nemocniční péče - Mater Dei Hospital, Msida - tel.: +356 2545 0000, Gozo General Hospital, Gozo - tel.: +356 2156 1600. Pokud se nejedná o akutní případ, je třeba doporučení praktického lékaře.

Zdravotnická centra:

  • Floriana Health Centre – tel.: +356 2124 3314 nebo +356 2568 0000
  • Gzira Health Centre – tel.: +356 2134 4766 nebo +356 2133 4244, +356 2260 9000
  • Qormi Health Centre – tel.: +356 2148 4450-3
  • Paola Health Centre – tel.: +356 2169 1314 -5, +356 2180 5157, +356 2367 5000
  • Cospicua Health Centre – tel.: +356 2167 5492 nebo +356 2397 2000
  • Mosta Health Centre – tel.: +356 2141 1065; +356 2269 5000
  • Rabat Health Centre – tel.: +356 2145 9082 nebo +356 2256 3000
  • Victoria Gozo General Hospital / Health Centre – tel.: +356 2156 1600, +356 2215 6820
  • Birkirkara Health Centre - tel.: +356 2149 4960, +356 2277 4000

 

Akutní stomatologickou péči Vám zdarma poskytne Mater Dei Hospital. Rozsah hrazené stomatologické péče je velmi omezený.

První pomoc: 112 nebo 196.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Stomatologická péče - akutní - bez spoluúčasti (pouze v Mater Dei Hospital). Obecně ale není stomatologická péče hrazena z pojištění.

Léky - 100 procent (léky během hospitalizace, po dobu tří dnů bez spoluúčasti)

Akutní transport - bez spoluúčasti

Úhrada nákladů

Pokud jste péči uhradili v hotovosti, obraťte se s originály účtů na svou českou ZP, která posoudí, zda máte nárok na vrácení nákladů a v jaké výši.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti ve státě pobytu, obraťte se na ošetřujícího lékaře, který vám vydá potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a určí přibližnou dobu jejího trvání. Nevystavuje-li na Maltě toto potvrzení ošetřující lékař, obraťte se na příslušnou maltskou instituci.

Zašlete co možná nejdříve svému zaměstnavateli (OSVČ příslušné OSSZ) potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti s předpokládanou dobou jejího trvání společně s tiskopisem „Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU“, který je volně stažitelný na www.cssz.cz.

Aktuální koronavirová situace v zemi

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde 

Kde získat více informací

Directorate Health Care Funding,
Ground Floor, Ex-Outpatients' Block, St. Luke's Hospital, G'Mangia PTA 1010
tel.: +356 2595 2400
entitlement.health@gov.mt, www.ehealth.gov.mt

Pokud jedete na Maltu za plánovanou péčí, získáte bližší informace u národního kontaktního místa:

Ministry for Health - Department for Policy of Health
tel.: +356 2595 2400, +356 2299 2381
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., http://health.gov.mt/en/cbhc/Pages/Cross-Border.aspx

 

Kontakty na české zastupitelské úřady


Velvyslanectví České republiky v Itálii
Ambasciata della Repubblica Ceca
Via dei Gracchi 322, Roma 00192
tel.: +39063609571-3, nouzová linka: +39335310450
fax: +39063244466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
www.mzv.cz/rome
Diplomatická a konzulární působnost pro Maltskou republiku.

 

 Uvedené údaje jsou platné k 1.5.2019.

Aktualizováno: 29. 11. 2017 8:04

Na web Kanceláře ZP byl umístěn odkaz na portál statistik vykázané nemocniční péče a statistická zpráva o poskytování hrazené přeshraniční péče v EU v roce 2016“.

V Praze dne 24.11.2017

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Aktualizováno: 24. 11. 2017 13:52

O Clearingovém centru

Hlášení, formuláře ke stažení

Metodiky provádění pravidelného očkování

Ověření odevzdání hlášení

Poštovní adresa Clearingového centra:

Kancelář ZP - CC
Nám.W.Churchilla 2
130 00 Praha 3

Aktualizováno: 18. 8. 2017 7:44

Aktualizováno: 21. 7. 2017 8:40

Kancelář zdravotního pojištění ČR oznámila spuštění pilotního provozu systému elektronické on–line komunikace a zpracování nároků pojištěnců mezi Kanceláří ZP, českými zdravotními pojišťovnami a slovenskými zdravotními pojišťovnami.

Pilotní provoz je přípravou na budoucí celoevropskou elektronickou komunikaci a ověřením funkčnosti národních řešení.

Číst dál: On-line...

Aktualizováno: 21. 7. 2017 5:56

Aby se každý uměl rozhodnout, jestli vždy potřebuje cestovní připojištění, zaktualizovala Kancelář zdravotního pojištění (KZP) mobilní aplikaci „KZP na cesty“ určenou zejména pro turisty cestující do států EU, EHP, Švýcarska, Albánie, Černé Hory, Makedonie, Srbska a Turecka. K čemu přesně aplikace slouží, prozradila koordinátorka projektu Barbora Štolfová: „Aplikace poradí, jak s Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC) získat zdravotní péči v Evropě, jak najít v konkrétní zemi nejbližší zdravotnické zařízení, jaká spoluúčast se platí u zahraničního lékaře nebo na koho se obrátit v případě nouze.“

Číst dál: Stačí...

Aktualizováno: 21. 7. 2017 5:56

Dovolujeme si uvést na pravou míru článek, zveřejněný na denik.cz po středeční prezentaci průběžných výsledků Pilotního projektu porovnání nákladů sociálního a zdravotního pojištění. Zejména si dovolujeme dementovat citaci, že investice do nových léčiv může přinést roční úsporu 0,8mld CZK. Takový závěr jsme v žádném případě neprezentovali. Naopak jsme upozornili na skutečnost, že investice do nákladné léčby je kompenzována úsporami v sociálním pojištění a ve zvýšení příjmů veřejných rozpočtů z výdělečné činnosti pouze z  části. Během semináře bylo též prezentováno, že jde pouze o předběžné informace a finální zpráva bude představena až v září t.r.

V Praze dne 23.6.2017

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 23. 6. 2017 7:22

Aktualizováno: 14. 6. 2017 7:50

Kancelář ZP vydala Statistickou ročenku 2016, shrnující údaje, týkající se uplynulého roku. Odkaz na stažení aktuálního dokumentu naleznete na stránce Důležitých dokumentů a právních předpisů.

 

 

V Praze dne 29.5.2017

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 31. 5. 2017 13:03

Kancelář zdravotního pojištění zprovoznila novou možnost zaslání "Formuláře pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra" pomocí online formuláře.

Výhodou při použití online formuláře je, že obdržíte na vámi uvedený email automatickou odpověď se všemi Vámi uvedenými údaji, která slouží jako potvrzení o zaslání hlášení, automaticky vyplňuje počáteční stavy z minulého období a umožňuje opravu již zaslaného hlášení.

 V Praze dne 20.12.2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 31. 5. 2017 13:00

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i