Jste zde: Home Uncategorised Rozšíření věcné působnosti smlouvy ČR - USA

S účinností od 1.5.2016 vstoupila v platnost tzv. Doplňková smlouva k platné Smlouvě o sociálním zabezpečení mezi ČR a USA, která rozšiřuje její věcnou působnost také na oblast veřejného zdravotního pojištění. To mimo jiné znamená, že osoby zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné v jednom smluvním státě nově podléhají právním předpisům o sociálním zabezpečení jako celku pouze tohoto státu. Dalším důsledkem změny je, že pracovníci vyslaní z USA do ČR, kterým byl vystaven doklad USA/CZ 1, nebudou nadále podléhat českým předpisům o veřejném zdravotním pojištění, jak tomu mohlo být doposud. Osobám, které byly do 1.5.2016 v ČR zdravotně pojištěny, přestože disponovaly dokumentem USA/CZ 1 jako vyslaní pracovníci, nebo na základě udělené výjimky, bude jejich veřejné zdravotní pojištění v ČR ukončeno. Pro krytí nákladů na zdravotní péči v ČR budou odkázáni na komerční cestovní připojištění pro pobyt v ČR.
Úplné znění Smlouvy lze nalézt zde.

V Praze dne 27.4.2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i