Jste zde: Home Uncategorised

Dne 1.7.2021 vstoupilo v platnost nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje povinnosti při vstupu na území ČR (jak cizincům, tak občanům ČR). Opatření je je poměrně rozsáhlé a složité a obsahuje mnoho různých situací a výjimek a odlišných pravidel. Pokud se chystáte na cestu mimo ČR, věnujte mu zvýšenou pozornost.

V Opatření je stanovena obecná povinnost všem osobám, které vstoupí na území ČR, hlásit svému registrujícímu praktickému lékaři jakékoliv příznaky infekčního onemocnění. Dále ochranné opatření definuje situace podle návratu ze zemí se středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19. Zařazení jednotlivých zemí do uvedených kategorií se bude postupem času jistě měnit, sledujte prosím odkaz na  Rozcestník MZV, a rovněž stránky Ministerstva zdravotnictví, obsahující dokumenty Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky a Sdělení MZd se seznamem rizikových zemí.

Číst dál: Ochranné...

Aktualizováno: 4. 7. 2021 16:05

Od 11.6.2021 byla umožněna registrace k očkování proti COVID-19 i osobám, které nejsou pojištěny ani v českém systému veřejného zdravotního pojištění, ani ve veřejném systému jiného členského státu EU, EHP, Švýcarska nebo Spojeného království. Nepojištěné osoby - samoplátci se registrují pomocí on-line formuláře na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde. Očkování je poskytováno samoplátcům ve vybraných očkovacích centrech, jejichž seznam naleznete zde. Samoplátci zaplatí za očkování 810,- Kč za jednu dávku. Podrobné informace o očkování samoplátců naleznete zde.

V Praze dne 11.6.2021
PhDr. Mgr. Adam Ander, zástupce ředitele

Aktualizováno: 11. 6. 2021 13:14

Poslechněte si rozhovor s ředitelem KZP, Ladislavem Švecem, na téma stavu a budoucnosti organizace českého zdravotnictví. Osobní pohled po více než dvaceti letech veřejné služby ve zdravotnictví, včetně námětů na úpravy koncepce a přístupu. Kromě Spotify si můžete rozhovor poslechnout také na platformách Apple Podcasts, Youradio nebo Česképodcasty.cz.

V Praze dne 11.6.2021
Ing. Ladislav Wagner, manažer vnějších vztahů

Aktualizováno: 11. 6. 2021 13:13

Víte, že:

 • shromažďujeme a zpracováváme údaje o všech očkovacích látkách za účelem přerozdělení skutečných nákladů mezi všechny zdravotní pojišťovny?
 • díky naší důslednosti jsme dosáhli, že míra hlášení o očkovacích látkách ze strany poskytovatelů dosahuje nyní téměř 100% úspěšnosti? Systém evidence očkovacích látek v ČR se i díky těmto hlášením stává transparentnějším a ztráty v systému jsou i díky naší práci minimalizovány.
 • systematickou prací jsme modernizovali odevzdávání hlášení z obyčejných dopisů do online formulářů?

 

 

Aktualizováno: 27. 5. 2021 9:29

Víte, že:

 • spravujeme veškeré závazky i pohledávky českých zdravotních pojišťoven ve vztahu k 37 evropským státům?
 • vyúčtovali a uhradili jsme přeshraniční zdravotní péči za více než 3,8 milionů evropských a českých pojištěnců
 • uhradili jsme přeshraniční péči za úctyhodných 19 miliard Kč?
 • díky schopnostem našich zdravotníků (a snad trochu i díky našemu přispění) získalo české zdravotnictví o 1,6 miliardy Kč více, než kolik stála péče našich pojištěnců v zahraničí?

V prvním roce agendy jsme znali každý ze 127 reálných případů jménem? Dnes se řeší toto množství případů každých 30 minut! 

 

Aktualizováno: 26. 5. 2021 21:07

Víte, že:

 • KZP řeší od roku 2008 jako samostatnou agendu sběr dat, hodnocení účinnosti a zavádění vysoce inovativních léčivých přípravků (VILP) pro tisíce pacientů s hematoonkologickým či onkologickým onemocněním a stovky dalších pacientů se vzácnými onemocněními?
 • většina aktuálních sběrů dat o léčbě je řešena prostřednictvím registru KZP?
 • KZP koordinuje činnost a předsedá Národní radě VILP?
 • sběr dat o léčbě vysoce inovativními léčivými přípravky poskytuje potřebné informace o efektu léčby, vedlejších účincích léčby a dávkování v běžné praxi za podmínek stanovených preskripčními a indikačními omezeními?
 • získané výsledky slouží jako podklad pro další správní řízení o stanovení ceny a úhradě těchto léčivých přípravků?

 

 

Aktualizováno: 26. 5. 2021 20:19

Víte, že:

 • korektní naplnění role zdravotních pojišťoven předpokládá sledovat kvalitu nasmlouvané péče?
 • pro vnitřní zlepšování poskytovatele je nutné nabídnout mu možnost srovnání s ostatními, případně s objektivní referenční hodnotou?
 • již před deseti lety byla Národním referenčním centrem (NRC) vyvinuta metodika měření kvality zdravotních služeb v ČR a vznikl první český Katalog ukazatelů kvality zdravotní péče? V KZP jsme na tento projekt od roku 2019 volně navázali.
 • prostřednictvím expertních panelů se podařilo ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a odbornými společnostmi projednat, schválit a připravit k užívání bezmála 25 nových ukazatelů kvality z oblasti chirurgie, neurologie, gynekologie a porodnictví, ale i z oblasti ambulantní péče (preskripce antibiotik u praktických lékařů)? Dalších několik desítek ukazatelů je ve fázi dokončování.
 • KZP vytvořila a zpřístupnila Portál ukazatelů kvality, kde jsou poskytovatelům k dispozici jejich anonymizované výsledky?

Odborníci a poskytovatelé, kteří měření kvality aktivně podporují, mívají zpravidla lepší výsledky.

.

 

Aktualizováno: 26. 5. 2021 19:24

Víte, že:

 • v rámci činnosti Národního referenčního centra (NRC), jehož je KZP nástupnickou organizací, jsme připravili a v roce 2012 zavedli do praxe klasifikační systém IR DRG pro lůžkovou nemocniční péči?
 • systém byl dodán po třech letech vývoje s ročními náklady pojišťoven v řádu jednotek milionů korun?
 • namísto zahájení kultivace a opravy nedostatků došlo k politickému rozhodnutí o vývoji zcela nového řešení, přesto byl IR DRG používán v rámci nemocnic i zdravotních pojišťoven prakticky dodnes?

K zahájení kultivace DRG v ČR dochází až nyní po více než 7 letech, ovšem s o dva řády vyššími vstupními náklady státu (resp. EU).
.

 

Aktualizováno: 26. 5. 2021 18:45

Víte, že:

 • zavedení modré kartičky Evropského průkazu zdravotního pojištění (tzv. EHIC), kterou od června 2004 nosíme všichni v peněžence, připravila, projednala a koordinovala KZP (tehdy ještě CMU)?
 • Česko bylo díky naší práci první zemí EU, kde byl průkaz zaveden a jedinou zemí EU, kde byl průkaz zaveden i jako národní průkaz pojištěnce?
 • díky zvolenému řešení je téměř 100 % našich občanů automaticky vybaveno nárokovým dokladem pro čerpání nezbytné péče v jiné zemi „na pojišťovnu“?  To je nejvyšší podíl v celé Evropě.

Původní specifikace průkazu, připravená KZP (CMU), počítala s demokratizací zdravotnictví a nepředpokládala uvádění titulů před a po jménech?
Tento přístup jsme museli pod tlakem některých pojištěnců během jednoho roku změnit.

 

Aktualizováno: 26. 5. 2021 15:26

Víte, že:

 • jsme se v červnu 2017 na základě dohody se slovenskými zdravotními pojišťovnami stali prvním evropským systémem zdravotního pojištění, který elektronicky komunikoval na nadnárodní úrovni?
 • celá agenda čerpání péče a změn pojištění s přeshraničním prvkem je prostřednictvím portálu AP KZP dnes téměř stoprocentně elektronizována?
 • provozujeme řešení pro Kooperativu a.s. a agendu pracovních úrazů a nemocí z povolání?
 • AP KZP znamená 1000 uživatelů ze sektoru zdravotního pojištění, 3000 elektronických formulářů denně, úsporu 5500 hodin lidské práce a několika milionů korun měsíčně a několik desítek tisíc partnerských elektronicky komunikujících institucí v celé EU?

Elektronizace čehokoliv na národní úrovni nemusí znamenat náklady v řádu miliard ani mnoha desítek milionů Kč, pokud je vedena snahou o efektivní řešení?

Aktualizováno: 26. 5. 2021 14:51

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i