Jste zde: Home Uncategorised BREXIT informace pro poskytovatele - AKTUALIZOVÁNO

Přestože Spojené království vystoupilo z Evropské unie, nedojde nakonec díky nové dohodě mezi UK a EU o obchodu a spolupráci k výrazným změnám v poskytování zdravotní péče osobám pojištěným ve Spojeném království. Nadále budou platit Evropské průkazy zdravotního pojištění vystavené britskými institucemi do data uvedeného na průkazu, jejich platnost tedy nebude ukončena k 31.12.2020, jak bylo původně avizováno.

Osoby pojištěné ve Spojeném království budou v ČR svůj nárok na nezbytnou péči prokazovat Evropským průkazem zdravotního pojištění v různých podobách:

     

Dále se mohou osoby prokázat Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění (Certificate Provisionally Replacing the European Health Insurance Card) a dohoda předvídá, že v budoucnu bude zaveden nový průkaz – Global Health Insurance Card – jehož podoba zatím ale není známá.

Pokud nebude mít osoba žádný z výše uvedených dokladů, je možné buď požadovat platbu za poskytnutou péči přímo od pacienta (ambulantní péče), nebo vyžádat náhradní certifikát prostřednictvím Kanceláře zdravotního pojištění.

Nadále bude možné poskytovat plnou péči pacientům, kteří mají žluté karty pojištěnce a taktéž bude možné poskytovat plánovanou péči v ČR s formulářem S2.

Výpomocné registrace britských pacientů, vykazování a úhrada péče budou probíhat stejným způsobem jako u jiných zahraničních pojištěnců.

V Praze dne 30.12.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i