Jste zde: Home 20 let – kvalita

Vytváříme ukazatele kvality zdravotní péče…

Víte, že:

  • korektní naplnění role zdravotních pojišťoven předpokládá sledovat kvalitu nasmlouvané péče?
  • pro vnitřní zlepšování poskytovatele je nutné nabídnout mu možnost srovnání s ostatními, případně s objektivní referenční hodnotou?
  • již před deseti lety byla Národním referenčním centrem (NRC) vyvinuta metodika měření kvality zdravotních služeb v ČR a vznikl první český Katalog ukazatelů kvality zdravotní péče? V KZP jsme na tento projekt od roku 2019 volně navázali.
  • prostřednictvím expertních panelů se podařilo ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a odbornými společnostmi projednat, schválit a připravit k užívání bezmála 25 nových ukazatelů kvality z oblasti chirurgie, neurologie, gynekologie a porodnictví, ale i z oblasti ambulantní péče (preskripce antibiotik u praktických lékařů)? Dalších několik desítek ukazatelů je ve fázi dokončování.
  • KZP vytvořila a zpřístupnila Portál ukazatelů kvality, kde jsou poskytovatelům k dispozici jejich anonymizované výsledky?

Odborníci a poskytovatelé, kteří měření kvality aktivně podporují, mívají zpravidla lepší výsledky.

.

 

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i