Jste zde: Home Uncategorised Dohoda o vystoupení UK z EU schválena

Dne 29.1.2020 byla Evropským parlamentem schválena Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Pro oblast sociálního zabezpečení a tedy i zdravotního pojištění tato zpráva znamená, že se i po 31.1.2020 budou nadále aplikovat současná evropská pravidla – nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004 a 987/2009, která mj. zakotvují princip jediného pojištění, upravují používání Evropského průkazu zdravotního pojištění a poskytování nezbytné péče na jeho základě, používání formulářů S1, E106, E109 a E121 pro čerpání plné péče ve státě bydliště, nebo poskytování plánované péče na základě formuláře S2 (E112) a například i vystavování formulářů A1 pro určování aplikovatelné legislativy. Tato pravidla budou platit po přechodné období – do konce roku 2020. Poté se budou aplikovat pouze na situace, které vznikly před koncem roku 2020. Jakým způsobem se přesně bude postupovat po roce 2020, bude také záviset na tom, jestli a v jak budou upraveny budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím.

V Praze dne 30.1.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i