Jste zde: Home Uncategorised Vycestování za léčbou do zahraničí

Český pojištěnec, který se rozhodne, že chce být léčen v zahraničí (třeba protože vyžaduje péči, která je v ČR špatně dostupná), má obecně na základě evropských předpisů dvě možnosti úhrady ze zdravotního pojištění. Základní rozdíl mezi variantami je v tom, jestli zdravotní pojišťovna uhradí jenom tolik, kolik by stejná péče stála v ČR, nebo tolik, kolik péče skutečně stojí v zahraničí.

V první variantě pojištěnec podstoupí léčbu v zahraničí aniž by se předem ptal své zdravotní pojišťovny, léčbu sám zaplatí a s účtem a lékařskou zprávou se obrátí na svou zdravotní pojišťovnu se žádostí o proplacení nákladů. Zdravotní pojišťovna vyčíslí, kolik by stejná péče stála v ČR a přesně tolik svému klientovi vyplatí.

Druhou možností je se předem obrátit na svou zdravotní pojišťovnu a požádat ji o souhlas s péčí v zahraničí. Pokud pojišťovna léčbu odsouhlasí, vystaví pojištěnci formulář S2, pomocí kterého zahraniční nemocnice/lékař vyúčtuje náklady na léčbu s výjimkou pacientské spoluúčasti zahraniční pojišťovně, která si je potom vyžádá od pojišťovny české. Česká pojišťovna takto hradí náklady na péči v „zahraničních cenách“, není rozhodující, kolik stojí léčba v ČR. Obecně je zcela na zvážení zdravotní pojišťovny, jestli souhlas udělí, nebo ne. Zdravotní pojišťovna souhlas ale udělit musí vždy, když (1) je požadovaná péče v ČR hrazená z veřejného zdravotního pojištění a zároveň (2) když nemůže pojištěnec „dostat takového léčení v lékařsky odůvodnitelné lhůtě, s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a pravděpodobnému průběhu jeho nemoci.“

Spolu se samotnou léčbou může nebo musí zdravotní pojišťovna odsouhlasit i úhradu cestovních nákladů, pokud by tyto náklady byly hrazeny vnitrostátně.

Podrobnější informace o možnostech léčby v zahraničí naleznete zde: https://www.kancelarzp.cz/cs/vycestovani-zdr-pece/cz-poj-do-zahr

V Praze dne 25.2.2021
PhDr. Mgr. Adam Ander, zástupce ředitele

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i