Jste zde: Home Uncategorised Kladné saldo mezistátních úhrad za zdravotní péči

Od roku 2004, kdy se ČR stala členem Evropské unie, hradí české zdravotní pojišťovny svým pojištěncům náklady na zdravotní péči v celé EU a i dalších státech. Stejně tak zahraniční pojišťovny hradí péči svým pojištěncům v České republice. Díky EU mají její občané nárok na poskytnutí nezbytné péče s Evropským průkazem zdravotního pojištění kdekoliv v EU, mohou mít nárok na plnou péči ve státě bydliště, pokud jsou pojištěni mimo něj a také mohou cíleně vycestovat za zdravotní péčí do jiného členského státu. To vše na účet svojí zdravotní pojišťovny. Více informací zde. Jedním z důsledků unijních pravidel mimo jiné je, že zhruba 130000 osob žijících v ČR je pojištěno v jiném členském státě. Zpravidla se jedná o Čechy pracující mimo ČR a jejich rodinné příslušníky. Těmto osobám platí náklady na veškerou jejich zdravotní péči v ČR jejich zahraniční pojišťovny namísto pojišťoven českých. Jaké má přeshraniční poskytování péče finanční dopady pro zdravotní pojišťovny, může být v lecčems překvapivé.

Domněnka, že pojišťovny utratí na poskytování péče třeba v Německu nebo Rakousku horentní sumy a tyto prostředky pak budou v ČR scházet, se ale postupem času ukázala zcela lichá. Od roku 2004 do roku 2020 uplatnily naše zdravotní pojišťovny v EU pohledávky v celkové výši 12,8 mld. Kč, zatímco zahraniční pojišťovny požadovaly od českých zaplatit jenom 10,7mld. Kč. České zdravotnictví tak za posledních 16 let získalo od zahraničních pojišťoven navíc 2 miliardy korun. Od roku 2015 roste roční „zisk“ každoročně o více než 100 milionů korun. V loňském roce byly české pohledávky oproti zahraničním i přes mimořádnou situaci vyšší již o 750 milionů korun. Vývoj závazků a pohledávek znázorňuje graf níže.

V Praze dne 9.3.2021

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i