Jste zde: Home Uncategorised Ochranné opatření - povinné testování při návratu ze zahraničí

Dne 1.7.2021 vstoupilo v platnost nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje povinnosti při vstupu na území ČR (jak cizincům, tak občanům ČR). Opatření je je poměrně rozsáhlé a složité a obsahuje mnoho různých situací a výjimek a odlišných pravidel. Pokud se chystáte na cestu mimo ČR, věnujte mu zvýšenou pozornost.

V Opatření je stanovena obecná povinnost všem osobám, které vstoupí na území ČR, hlásit svému registrujícímu praktickému lékaři jakékoliv příznaky infekčního onemocnění. Dále ochranné opatření definuje situace podle návratu ze zemí se středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19. Zařazení jednotlivých zemí do uvedených kategorií se bude postupem času jistě měnit, sledujte prosím odkaz na  Rozcestník MZV, a rovněž stránky Ministerstva zdravotnictví, obsahující dokumenty Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky a Sdělení MZd se seznamem rizikových zemí.

Pokud se osoba v posledních 14 dnech vrátí ze země se středním rizikem výskytu Covid-19, ve které strávila alespoň 12 hodin, tak musí:

 • vyplnit příjezdový formulář
 • do 5 dnů podstoupit test (ATG u PZS či PCR u PZS, tj. nikoliv samotest), pokud necestovali hromadnou dopravou
 • test nemusí podstoupit plně očkované osoby a osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19

Pokud se osoba v posledních 14 dnech vrátí ze země s vysokým rizikem výskytu Covid-19, ve které strávila alespoň 12 hodin, tak musí:

 • vyplnit příjezdový formulář
 • pokud cestují hromadnou dopravou tak musí mít před příjezdem do ČR ATG test od PZS, nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po příjezdu podstoupit PCR test u PZS a do doby jeho výsledku se podrobit samoizolaci
 • test nemusí podstoupit plně očkované osoby a osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19

Pokud se osoba v posledních 14 dnech vrátí ze země s velmi vysokým rizikem výskytu Covid-19, ve které strávila alespoň 12 hodin, tak musí:

 • vyplnit příjezdový formulář,
 • pokud cestují hromadnou dopravou tak musí mít před příjezdem do ČR ATG test od PZS, nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po příjezdu podstoupit PCR test u PZS a do doby jeho výsledku se podrobit samoizolaci
 • test nemusí podstoupit plně očkované osoby a osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19

Pokud se osoba v posledních 14 dnech vrátí ze země s extrémním rizikem výskytu Covid-19, ve které strávila alespoň 12 hodin, tak musí:

 • vyplnit příjezdový formulář
 • musí mít před příjezdem do ČR PCR test od PZS, do 24 hod po vstupu na území ČR se podrobit PCR testu u PZS, nejdříve 10. den a nejpozději 14. den po příjezdu podstoupit PCR test u PZS a do doby jeho výsledku se podrobit samoizolaci
 • zvláštní pravidla platí pro osoby, které mají pozitivní test mladší 14 dnů

Zaměstnanci jsou povinni informovat zaměstnavatele o cestách do zahraničí, které přesahují 12 hod.

Pokud se na zaměstnance vztahuje povinnost testování, tak zaměstnavatel nesmí umožnit přítomnost takového zaměstnance na pracovišti, než se tento zaměstnanec testování podrobí.

V Praze dne 2.7.2021
JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i