Jste zde: Home Uncategorised Náhrada nákladů na COVID testy provedené v zahraničí

Český pojištěnec má ze zákona nárok na náhradu nákladů na plánovanou zdravotní péči, kterou podstoupil ve státech Evropské unie bez souhlasu své zdravotní pojišťovny. Pokud byly dodrženy podmínky stanovené českými předpisy pro úhradu takové péče, nahradí zdravotní pojišťovna svému pojištěnci tolik, kolik by stejná péče stála v České republice.

Provedení POC antigenního testu i RT-PCR testu je v ČR považována za zdravotní službu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Čeští pojištěnci tedy mohou žádat o proplacení nákladů na testování, které podstoupili v jiných státech EU za podmínek stanovených v Mimořádných opatřeních MZ ČR. V období od 1.6.2021 je takovou podmínkou, že antigenní test je hrazen pouze 1x za 7 dnů a PCR test 2x v kalendářním měsíci. Pokud byl pojištěnec testován častěji (sčítají se testy provedené v ČR i v EU), nelze náhradu poskytnout. Zdravotní pojišťovna může po pojištěnci při podání žádosti o náhradu nákladů požadovat vyplnění čestného prohlášení o četnosti testování.

V Praze dne 20.8.2021
JUDr. Ladoslav Švec, ředitel

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i