Jste zde: Home Uncategorised Změny v pojištění cizinců po 2.8.2021

V souvislosti se změnou zákona o pobytu cizinců účinnou od 2.8.2021 Kancelář zdravotního pojištění informuje, že zavedené povinné pojištění u Pojišťovny VZP a.s. v souladu s §180j odst. 6 zákona o pobytu cizinců (Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů) se týká pouze osob, které nemají nárok být pojištěné v systému veřejného zdravotního pojištění (např. občané třetích států - OSVČ, neaktivní osoby; občané států, s nimiž má sice ČR uzavřenu smlouvu vztahující se na zdravotní pojištění ale tato se nevztahuje na danou osobu - neaktivní osoby, děti).

Všechny osoby, které mají nárok na pojištění v systému veřejného zdravotního pojištění si samozřejmě i nadále mohou vybrat u které ze sedmi českých veřejných zdravotních pojišťoven chtějí být pojištěné a tato změna legislativy se jich netýká. Jedná se standardně o:

  • všechny občany EU, Islandu, Lichtenštejnska a Norska za podmínek evropských koordinačních nařízení
  • občany Spojeného království v souladu s Dohodou o obchodu a spolupráci
  • zaměstnance a OSVČ z Albánie, Černé Hory, Izraele, Japonska, Severní Makedonie, Srbska, Sýrie, Spojených států amerických, Tuniska a Turecka podle jednotlivých dvoustranných smluv
  • osoby ze třetích států migrující v rámci EU podle nařízení EU 1231/2010.

V Praze dne 20.8.2021
JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i