Jste zde: Home Státy EU Belgie

Belgie


Před odjezdem

Zkontrolujte, jestli máte platný Evropský průkaz zdravotního pojištění, kterým se budete prokazovat v případě nutnosti lékařského ošetření.

Pokud trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Belgii ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího EHIC

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Belgii Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Zdravotní péče v Belgii

Při ambulantním lékařském ošetření musíte poskytnutou péči nejdříve uhradit v hotovosti.

Poté se s Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění a se všemi účty za ošetření (Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp) obraťte na belgický nemocenský fond, kde vám budou náklady proplaceny (kromě spoluúčasti).

Pokud jste nemohl (nestačil) navštívit pobočku belgického nemocenského fondu, obraťte se s účty a se žádostí o úhradu až po návratu na svou českou zdravotní pojišťovnu.

Léky obdržíte na recept, který vám vystaví lékař, v každé lékárně. I zde budete muset vše nejdříve uhradit sami.

Pro vyšetření specialistou nepotřebujete doporučení ošetřujícího lékaře.

Doporučení k hospitalizaci vydá ošetřující lékař. V nutných případech se lze na nemocnici obrátit přímo.

První pomoc: 100 nebo 112.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast a poplatky

Lékařská/stomatologická péče

všeobecně do 25 procent tarifů, u některých výkonů až 40 procent

Léky

skup. A (těžká onemocnění) žádná spoluúčast

skup. B, C, Cs, Cx 25-80%

skup. D 100%

0,62€/den za léky během hospitalizace

v lékárně připravované léky 2,00 EUR

podrobnosti zde

Nemocniční péče

Denní spoluúčast 43,20 EUR za první den.

Od druhého dne 15,93 EUR (některé osoby, např. nezaopatřené děti pouze 5,66 EUR).

Paušální spoluúčast na léky v nemocnici 0,62 EUR/den.

Převoz

50 procent (paušální částka a náklady dle vzdálenosti)

Úhrada nákladů

Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) se všemi účty a lékařskými zprávami předložte ještě během pobytu belgické pojišťovně, která vám náklady proplatí (kromě spoluúčasti).

Není-li to možné, obraťte se s originály účtů za ošetření až v ČR na svou zdravotní pojišťovnu. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila belgická pojišťovna. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Nebo se můžete obrátit na svou českou zdravotní pojišťovnu a požádat o proplacení účtů do výše českých tarifu. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti ve státě pobytu, obraťte se na ošetřujícího lékaře, který vám vydá potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a určí přibližnou dobu jejího trvání. Nevystavuje-li v Belgii toto potvrzení ošetřující lékař, obraťte se na příslušnou belgickou instituci.

Zašlete co možná nejdříve svému zaměstnavateli (OSVČ příslušné OSSZ) potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti s předpokládanou dobou jejího trvání společně s tiskopisem „Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU“, který je volně stažitelný na www.cssz.cz.

Aktuální koronavirová situace v zemi

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde 

Kde získat více informací

U místní pobočky Fondu nemocenského a invalidního pojištění (Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité/Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering) nebo pobočky místních nemocenských fondů (Mutualité/Ziekenfonds).
V provincii Brabant: Rue du Trône 30B, 1000 Bruxelles, tel.: +32 2 229 3480, fax: +32 2 229 3499, www.caami-hziv.fgov.be, www.inami.fgov.be,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokud jedete do Belgie za plánovanou péčí, získáte bližší informace zde: www.crossborderhealthcare.be; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace naleznete zde.

Kontakt na české zastupitelské úřady

Velvyslanectví České republiky v Belgii
Ambassade de la République tchèque
154, Avenue Adolphe Buyl, Bruxelles, 1050,
tel.: +322/6418930, KO- +322/6418943,
fax: +322/6418931
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., KO - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
www.mzv.cz/brussels.

Honorární generální konzulát České republiky v Antverpách
Kaaskantmolenstraat 11,
Antwerpen 1840 Londerzeel,
tel.: +32/475902961, fax: +32/5205728,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 Uvedené údaje jsou aktuální k 1.4.2019.

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i