Makedonie


Před odjezdem

Na základě dohody s Makedonií se čeští pojištěnci prokazují přímo u makedonských lékařů Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz.

Zkontrolujte proto, jestli máte platný Evropský průkaz zdravotního pojištění, kterým se budete prokazovat v případě nutnosti lékařského ošetření.

Pro cesty do Makedonie doporučujeme uzavřít i cestovní připojištění. Ideální je kombinace cestovního připojištění a nároku z mezinárodní smlouvy.

Rozsah nároku

Pokud cestujete do Makedonie ať již jako turista, či jako vyslaný pracovník, máte nárok na věcné dávky v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče podle makedonského práva a na účet své české zdravotní pojišťovny. Tento nárok se vztahuje na všechny věcné dávky, jejich poskytnutí je nezbytné pro odvrácení ohrožení zdraví či života a které se nedají odsunout až do doby návratu do ČR. Nárok na zdravotní péči na základě mezinárodní smlouvy lze v Makedonii uplatnit pouze u lékařů a nemocnic, které mají smlouvu s republikovým nositelem veřejného zdravotního pojištění.

 

Zdravotní péče v Makedonii

V případě potřeby vyhledejte smluvní zdravotnické zařízení Fondu zdravotního pojištění Makedonie

Ve zdravotnickém zařízení je třeba přepsat údaje z Evropského průkazu nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz do tzv. Prohlášení (Izjava; изјава).  Pokud disponujete kopií Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz, stačí odevzdat tuto kopii lékaři, žádná další administrativa v takovém případě není nutná.

První pomoc: tel. 112 nebo 194

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Lékařské a stomatologické ošetření do 20 %
Akutní ošetření na pohotovosti bez spoluúčasti
Protézy a zdravotnické pomůcky do 50%
Léky 20 %

 

 

Úhrada vynaložených nákladů

Pokud jste péči uhradili v hotovosti, obraťte se s originály účtů na svou českou ZP, která posoudí, zda máte nárok na vrácení nákladů a v jaké výši.

Aktuální koronavirová situace v zemi

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde 

Kde získat více informací

Fond zdravotního pojištění Makedonie
(Fond za zdravstveno osiguranje na Republika Makedonija)
ul Makedonia bb, 1000 Skopje
tel.: +3892 32 89-096, +38923289073,
www.fzo.org.mk,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Kontakt na české zastupitelské úřady

Velvyslanectví České republiky v Makedonii
Ambasada na Republika Češka vo Republika Makedonija
ul. Todor Aleksandrov 35, Skopje 1000
tel.: +3892/310980513, fax: +3892/3178380, nouzová linka: +389/70238012 mobil
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.mzv.cz/skopje.

 

Uvedené údaje jsou platné k 1.6.2018.

Aktualizováno: 29. 11. 2017 22:33

Srbsko


Před odjezdem

Zkontrolujte, jestli máte platný Evropský průkaz zdravotního pojištění, se kterým se před případným ošetřením v Srbsku musíte obrátit na místní pobočku Republikového fondu zdravotního pojištění.

Pro cesty do Srbska doporučujeme uzavřít i cestovní připojištění. Ideální je kombinace cestovního připojištění a nároku z mezinárodní smlouvy.

Rozsah nároku

Pokud cestujete do Srbska ať již jako turista, či jako vyslaný pracovník, máte nárok na věcné dávky v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče podle srbského práva a na účet své české zdravotní pojišťovny. Má být poskytnuta taková péče, jejíž poskytnutí je nezbytné pro odvrácení ohrožení zdraví či života a jejíž poskytnutí nelze odložit na dobu po návratu do ČR. Nárok na zdravotní péči na základě mezinárodní smlouvy lze v Srbsku uplatnit pouze u lékařů a nemocnic, které mají smlouvu s Republikovým fondem zdravotního pojištění.

Zdravotní péče v Srbsku

Pokud během pobytu v Srbsku potřebujete lékařskou péči, musíte se nejprve obrátit na místní pobočku Republikového fondu zdravotního pojištění (seznam poboček je k dispozici zde: http://www.rfzo.rs/index.php/kontakt-top-menu).

Zde předložte Evropský průkaz zdravotního pojištění  a bude Vám vydán formulář INO-1 (Potvrda o koriscenju davanja u naturi u zdravstvenim organizacijama - Potvrzení o nároku na věcné dávky ve zdravotnických zařízeních).

S tímto potvrzením se prokazujte u smluvních lékařů. Seznam smluvních lékařů obdržíte na pobočce fondu.

Pokud se nemůžete předem obrátit na pobočku republikového fondu (zejména v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, např. při autonehodě), ošetří Vás smluvní zdravotnické zařízení i bez předchozí registrace.

Akutní stomatologická péče je hrazena.

Léky obdržíte v lékárně na recept vystavený lékařem.

Doporučení k nemocničnímu ošetření vydává ošetřující lékař. V naléhavých případech se lze na nemocnici obrátit přímo.

První pomoc: 194 nebo 112

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Hospitalizace 50 dinárů/den
Lůžková rehabilitace 50 dinárů/den
Vyšetření a péče u vybraného praktického lékaře nebo specialisty 50 dinárů za vyšetření
Laboratorní testy 50 dinárů
Rentgen 50 dinárů
Ultrazvuk 100 dinárů
osteodensimetrické vyšetření 300 dinárů
magnetická resonance 600 dinárů
zdravotnické pomůcky od 10 do 35% z ceny pomůcky
Bez spoluúčasti péče v těhotenství, porod, poporodní péče do 12 měsíců dítěte, děti do 18 let, studenti do 26 let, důchodci nad 65 let, HIV pozitivní osoby, tělesně a mentálně postižení.
Přibližný kurz: 100 RSD = 22,78 Kč

Nedodržení předpokládaného postupu a refundace nákladů

Jestliže byste nemohli ošetření uplatnit popsaným způsobem, ale museli byste zdravotní péči uhradit v hotovosti, nechte si prosím vystavit a potvrdit účet, z něhož budou přesně vyplývat poskytnuté dávky. S originály těchto dokladů se obraťte na svou českou ZP, která posoudí, zda máte nárok na vrácení nákladů a v jaké výši.

Aktuální koronavirová situace v zemi

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde 

Kde získat více informací

Republički fond za zdravstveno osiguranje
(Republikový fond zdravotního pojištění)
Jovana Marinovica br. 2, 11040 Beograd,
tel.: +381112053726, fax: +381112053859,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.rfzo.rs.

 

Zavod za socijalno osiguranje
(Institut sociálního pojištění)
Bulevar umetnosti 10, 11070 Beograd,
tel.: +381113115471, fax: +381113115470,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.zso.gov.rs.

 

Fond za socialno osiguranje vojnih osiguranika
(Fond pro sociální zabezpečení vojenských pojištěnců)
Krunska 13, 11000 Beograd,
tel.: +381113000313, fax: +381113000313,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.fsovo.mod.gov.rs.

Ministry of health
(Ministerstvo zdravotnictví)
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd,
tel.: +38111361-37-34, fax: +38111265-65-48,
www.zdravje.gov.rs.

 

Kontakt na české zastupitelské úřady

Velvyslanectví České republiky v Bělehradě
Ambasada Republike Češke u Beogradu
Bulevar kralja Aleksandra 22, Belgrade 11000,
tel.: +381113336200, fax: +381113236448,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.mzv.cz/belgrade

 

Uvedené údaje jsou platné k 1.5.2017.

Aktualizováno: 29. 11. 2017 22:38

Černá Hora


Před odjezdem

Na pobočce Vaší české zdravotní pojišťovny si vyžádejte formulář CZ/YU 111, potvrzující Váš nárok na okamžité potřebné věcné dávky (lékařskou péči) při přechodném pobytu na území Černé Hory.

Pro cesty do Černé hory doporučujeme uzavřít i cestovní připojištění. Ideální je kombinace cestovního připojištění a nároku z mezinárodní smlouvy.

Rozsah nároku

Pokud cestujete do Černé Hory ať již jako turista, či jako vyslaný pracovník, máte nárok na věcné dávky v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče podle práva Černé Hory a na účet své české zdravotní pojišťovny. Tento nárok se vztahuje na všechny věcné dávky, jejichž poskytnutí je nezbytné pro odvrácení ohrožení zdraví či života a které se nedají odsunout až do doby návratu do ČR. Nárok na zdravotní péči na základě mezinárodní smlouvy lze v Černé Hoře uplatnit pouze u lékařů a nemocnic, které mají smlouvu s Fondem zdravotního pojištění (Fond za zdravstveno osiguranje).

Zdravotní péče v Černé Hoře

Pokud během pobytu v Černé Hoře potřebujete lékařskou péči, musíte se nejprve obrátit na místní pobočku Fondu zdravotního pojištění.

Nejbližší pobočku naleznete zde. Zde předložte formulář CZ/YU 111 potvrzený před vycestováním Vaší českou zdravotní pojišťovnou.

Pobočka Fondu Vám vystaví tzv. „Bolesnički list“. Zároveň Vám dají seznam smluvních zdravotnických zařízení. S tímto Potvrzením se poté obrátíte na smluvního lékaře.

Pokud se nemůžete předem obrátit na pobočku Fondu (zejména v případě vážného zdravotního stavu, např. v případě autonehody) ošetří Vás zdravotnické zařízení (nemocnice) po předložení formuláře CZ/YU 111 i bez předchozí registrace.

Léky obdržíte v lékárně na recept, který vystaví lékař.

Doporučení k hospitalizaci vydává ošetřující lékař, v naléhavých případech se lze obrátit přímo na nemocnici s formulářem CZ/YU 111.

První pomoc: 112 nebo 124

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

V případě čerpání zdravotní péče je třeba počítat s těmito sazbami spoluúčasti:

Ošetření u praktického lékaře, stomatologa, gynekologa, radiologa 20% ceny
Ošetření u specialisty 40% ceny
Hospitalizace cca 0,35 EUR/den po dobu 15 dnů, poté cca 0,25 EUR za den
Diagnostika (např. ultrazvuk) 0,75 EUR
Léky 0,35 EUR za recept
Převoz sanitkou v urgentních případech zdarma
Osvobození od spoluúčasti - děti a studenti do 26 let, u stomatologa do 18 let, těhotné ženy a matky dětí do 1 roku, osoby starší 65 let

 

Nedodržení předpokládaného postupu a refundace nákladů

Jestliže byste nemohli ošetření uplatnit popsaným způsobem, ale museli byste zdravotní péči uhradit v hotovosti, nechte si prosím vystavit a potvrdit účet, z něhož budou přesně vyplývat poskytnuté dávky. S originály těchto dokladů se obraťte na svou českou ZP, která posoudí, zda máte nárok na vrácení nákladů a v jaké výši.

Aktuální koronavirová situace v zemi

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde 

Kde získat více informací

Fond za zdravstveno osiguranje
Vaka Đurovića bb, 81000, Podgorica,
tel.: +38 220 404 101, fax: +38 220 665 315
www.fzocg.me

Kontakt na české zastupitelské úřady

Velvyslanectví České republiky v Černé Hoře
Konzularna kancelarija Republike Češke
Partizanski put 6A - Tološi, 81 000 Podgorica,
tel.: +382 (0) 20 281 103, fax: +382 (0)20 281 103,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.mzv.cz/podgorica

 

Uvedené údaje jsou platné k 1.5.2017.

 

Aktualizováno: 29. 11. 2017 22:28

Albánie


Před odjezdem

Na pobočce Vaší české zdravotní pojišťovny si vyžádejte formulář CZ/AL 111, potvrzující Váš nárok na okamžité potřebné věcné dávky (lékařskou péči) při přechodném pobytu na území Albánie.

Pro cesty do Albánie doporučujeme uzavřít i cestovní připojištění. Ideální je kombinace cestovního připojištění a nároku z mezinárodní smlouvy.

Rozsah nároku

Pokud cestujete do Albánie ať již jako turista, či jako vyslaný pracovník, máte nárok na věcné dávky v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče podle albánského práva a na účet své české zdravotní pojišťovny. Tento nárok se vztahuje na všechny věcné dávky, jejichž poskytnutí je nezbytné pro odvrácení ohrožení zdraví či života a které se nedají odsunout až do doby návratu do ČR. Nárok na zdravotní péči na základě mezinárodní smlouvy lze v Albánii uplatnit pouze u lékařů a nemocnic, které mají smlouvu s Fondem povinného zdravotního pojištění Albánie (Fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor).

Zdravotní péče v Albánii

Pokud během pobytu v Albánii potřebujete lékařskou péči, je třeba se s formulářem CZ/AL 111, který Vám před cestou vydala Vaše zdravotní pojišťovna, nejprve obrátit na místní pobočku Fondu povinného zdravotního pojištění. V naléhavých případech je možné se obrátit rovnou na lékaře nebo nemocnici.

Péči na základě zmíněného formuláře lze obdržet pouze ve zdravotnických zařízeních, která mají smlouvu s Fondem povinného zdravotního pojištění Albánie.

Kontakty na pohotovostní služby v Tiraně lze nalézt zde, pro zbytek Albánie pak zde.

Během letní turistické sezóny je v provozu 25 dočasných zdravotnických zařízení s nepřetržitým provozem, kontakty zde.

První pomoc: 127 nebo v Tiraně 042222235 (v albánském jazyce)

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Stomatologická péče není hrazena z pojištění. Náklady nese vždy pacient.

Převoz do nemocnice je v urgentním případě zdarma.

Spoluúčast se u jednotlivých léků může lišit. Základní léky jsou zdarma.

Nedodržení předpokládaného postupu a refundace nákladů

Jestliže byste nemohli ošetření uplatnit popsaným způsobem, ale museli byste zdravotní péči uhradit v hotovosti, nechte si prosím vystavit a potvrdit účet, z něhož budou přesně vyplývat poskytnuté dávky. S originály těchto dokladů se obraťte na svou českou ZP, která posoudí, zda máte nárok na vrácení nákladů a v jaké výši.

Aktuální koronavirová situace v zemi

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde
 

Kde získat více informací

Fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor

(Fond povinného zdravotního pojištění)

Sami Frashëri 8, Tirana

Tel.: +35542232815

Fax: +35542274953

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.fsdksh.com.al

 

Kontakt na české zastupitelské úřady

Velvyslanectví České republiky v Albánii

Rruga Skënderbej 10, Tirana

Tel.: +355/4/2234004, 2232117, 2258796

Fax: +355/4/2232159

Nouzová linka: +355/68/4090111

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.mzv.cz/tirana

 

Uvedené údaje jsou aktuální k 1.5.2017.

 

Turecko


Před odjezdem

Na pobočce Vaší české zdravotní pojišťovny si vyžádejte formulář CZ/TR 111, potvrzující Váš nárok na okamžité potřebné věcné dávky (lékařskou péči) při přechodném pobytu na území Turecka.

Rozsah nároku

Pokud cestujete do Turecka ať již jako turista, či jako vyslaný pracovník, máte nárok na věcné dávky v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče podle tureckého práva a na účet své české zdravotní pojišťovny. Tento nárok se vztahuje na všechny věcné dávky, jejichž poskytnutí je nezbytné pro odvrácení ohrožení zdraví či života a které se nedají odsunout až do doby návratu do ČR. Nárok na zdravotní péči na základě mezinárodní smlouvy lze v Turecku uplatnit pouze u lékařů a nemocnic, které mají smlouvu se sociální pojišťovnou.

 

Zdravotní péče v Turecku

Pokud musíte k lékaři, obraťte se na zdravotnické zařízení (Saglik Tesisi)  Sociální pojišťovny SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu - SSK) v místě vašeho pobytu, nebo na smluvního lékaře Sociální pojišťovny (Anlasmali Doktor). Zde předložte formulář CZ/TR 111.

Můžete také vyhledat státního lékaře (Devlet Doktoru), lékaře obecního úřadu (Belediye Doktoru) nebo jiné státní zdravotnické zařízení.

Pokud se obrátíte na soukromého lékaře či soukromé zdravotnické zařízení, budete muset péči zaplatit sám. Pokud poté předložíte tiskopis CZ/TR111, účtenky od lékaře a lékárny (lékárnou potvrzené), na nejbližší pobočce S.S.K., uhradí vám SSK náklady podle tureckých právních předpisů.

Léky obdržíte ve smluvní lékárně na předpis, který vystaví lékař. Léky můžete odebrat také v lékárnách, které se nacházejí přímo ve zdravotnických zařízeních Sociální pojišťovny.

Nemocniční ošetření - doporučení k hospitalizaci do konkrétní smluvní nemocnice vydává ošetřující lékař.

Pokud se obrátíte na jinou než smluvní nemocnici, je nutné okamžitě informovat Sociální pojišťovnu SSK. Pouze za tohoto předpokladu bude péče zaplacena jejím prostřednictvím.

V naléhavých případech volejte 112.

 

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Lékařské ošetření ve zdravotním středisku

až 20 %, podle typu zdravotnického zařízení

Akutní lékařské ošetření na pohotovosti bez spoluúčasti
Léky 20% ceny (důchodci 10%)
Osvobození od spoluúčasti
 těhotné ženy, diabetici
Přibližný kurz
 1 nová turecká lira = 9 Kč

 

Nedodržení předpokládaného postupu a refundace nákladů

Jestliže byste nemohli ošetření uplatnit popsaným způsobem, ale museli byste zdravotní péči uhradit v hotovosti, nechte si prosím vystavit a potvrdit účet, z něhož budou přesně vyplývat poskytnuté dávky. S originály těchto dokladů se obraťte na svou českou ZP, která posoudí, zda máte nárok na vrácení nákladů a v jaké výši.

Aktuální koronavirová situace v zemi

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde 

Kde získat více informací

T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı
Sigorta Işleri Genel Müdürlüğü Yurtdişi Işçi Hizmetleri Dairesi, Başkanlığı
Mithatpaş a Cad. No: 7
06437 SIHHIYE/ANKARA
tel.: + 90 312 458 78 28
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.sgk.gov.tr

Kontakt na české zastupitelské úřady

Velvyslanectví České republiky v Turecku
Embassy of the Czech Republic
Kaptanpasa Sok. No:15, G.O.P., Ankara 06700,
tel.: +90312/4056139, KO - 4056954,
fax: +90312/4463084, KO - +903124477395,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
www.mzv.cz/ankara.

Honorární konzulát České republiky v Turecku
I. Inönü Blv., Altinanahtarlar Apt. C Blok No.6 Mersin, Çamlibel/Mersin,
tel.: +903246764470, fax: +903246764474,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Honorární konzulát České republiky v Turecku
Cumhuriet Bulvari No.11, Meydan Apt. Kat:4, Daire 11, 35220 Alsancak - Izmir,
tel.: +90232/3680944, fax: +902323361628,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Honorární konzulát České republiky v Turecku
Zerdalilik Mahallesi, 1385 Sokak Metin Kasapoglu 2.Apt. No. 20/1-4, TR-07100 Antalya,
tel.: +90242/3226183, fax: +90242/3226182,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Generální konzulát České republiky v Turecku
Consulat Generale of the Czech Republic
Abdi Ipekci Cad. 71, 34367 Istanbul, P.O. Box 35,
tel.: +90/212/3688034, fax: +90/212/2319493,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.mzv.cz/istanbul.

 

Uvedené údaje jsou aktuální k 1.5.2017.

Aktualizováno: 29. 11. 2017 22:47

Tunisko


Před odjezdem

Na pobočce Vaší české zdravotní pojišťovny si vyžádejte formulář CZ/TN 111, potvrzující Váš nárok na okamžité věcné dávky (lékařskou péči) v nutném a neodkladném rozsahu při přechodném pobytu na území Tuniska.

Pro cesty do Tuniska doporučujeme uzavřít i cestovní připojištění. Ideální je kombinace cestovního připojištění a nároku z mezinárodní smlouvy.

 

Rozsah nároku

Pokud cestujete do Tuniska například jako turista, máte nárok na věcné dávky v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče podle tuniského práva a na účet své české zdravotní pojišťovny. Tento nárok se vztahuje na všechny věcné dávky, jejichž poskytnutí je nezbytné pro odvrácení ohrožení zdraví či života a které se nedají odsunout až do doby návratu do ČR. Nárok na zdravotní péči na základě mezinárodní smlouvy lze v Tunisku uplatnit pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních nebo u soukromých poskytovatelů, kteří mají smlouvu s tuniskou pojišťovnou CNAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie).

Zdravotní péče v Tunisku

Pokud během pobytu v Tunisku potřebujete lékařskou péči, je třeba se s formulářem CZ/TN 111, který Vám před cestou vydala Vaše zdravotní pojišťovna, nejprve obrátit na místní pobočku CNAM. V naléhavých případech je možné se obrátit rovnou na lékaře nebo nemocnici.

Péči na základě zmíněného formuláře lze obdržet pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních nebo v těch, která mají smlouvu s CNAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie). Seznam veřejných zařízení lze nalézt zde.

V Tunisku funguje tzv. pokladenský systém, což znamená, že je třeba péči nejprve u lékaře zaplatit a potom žádat o náhradu buď u CNAM nebo u Vaší české zdravotní pojišťovny.

Kontakty na pohotovostní služby v Tunisku lze nalézt zde.

První pomoc: 190

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Stomatologická péče  - v průběhu dočasného pobytu může pojištěnec čerpat pouze nutnou zubní péči. Ostatní zdravotní péče, protézy a jiné zubní pomůcky, které nepředstavují péči okamžitě potřebnou, nejsou hrazeny.

 V Tunisku funguje tzv.pokladenský systém, což znamená, že je třeba péči nejprve u lékaře zaplatit a potom žádat o náhradu buď u CNAM nebo u Vaší české zdravotní pojišťovny. 

Lékařská péče je proplácena v souladu s nálsedujícími tarify:

70% za nelékařské zdravotnické výkony a lékařská vyšetření,

75% za radiologické výkony a laboratorní rozbory,

80% za lékařské výkony při porodní péči,

50% za výkony zubní péče,

100% za životně důležité léky (les médicaments vitaux),

85% za základní léky (les médicaments essentiels),

40% za meziproduktová léčiva (les médicaments intermédiaires)

 

Nedodržení předpokládaného postupu a refundace nákladů

Pokud jste museli zdravotní péči uhradit v hotovosti, nechte si prosím vystavit potvrzení a lékařskou zprávu, z nichž bude přesně vyplývat jaká zdravotní péče Vám byla poskytnuta. S originály těchto dokladů se obraťte buď na místní pobočku CNAM nebo na svou českou ZP, která posoudí, zda máte nárok na vrácení nákladů a v jaké výši.

Pobočku CNAM naleznete zde.

Aktuální koronavirová situace v zemi

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde 

Kde získat více informací

CNAM

(Caisse Nationale d'Assurance Maladie)

12, Rue Abou Hamad El Ghazeli, Montplaisir, 1073 Tunis

Tel.: 71 104 200

Bezplatná telefonní linka: 80 100 295

Fax: 71 104 350

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.cnam.nat.tn/index.jsp

 

Kontakt na české zastupitelské úřady

Velvyslanectví České republiky v Tunisku

98, rue de Palestine, BP 53,Tunis, Belvédere 1002

Tel.: 00216/ 71 78 19 16 , 71 78 04 56

Fax: 00216/ 71 79 32 28, 71 80 20 90

Nouzová linka: +355/68/4090111

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.mzv.cz/tunis

 

Uvedené údaje jsou aktuální k 1.3.2018.

Aktualizováno: 29. 11. 2017 22:53

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i