Makedonie


Před odjezdem

Na základě dohody s Makedonií se čeští pojištěnci prokazují přímo u makedonských lékařů Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz.

Zkontrolujte proto, jestli máte platný Evropský průkaz zdravotního pojištění, kterým se budete prokazovat v případě nutnosti lékařského ošetření.

Pro cesty do Makedonie doporučujeme uzavřít i cestovní připojištění. Ideální je kombinace cestovního připojištění a nároku z mezinárodní smlouvy.

Rozsah nároku

Pokud cestujete do Makedonie ať již jako turista, či jako vyslaný pracovník, máte nárok na věcné dávky v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče podle makedonského práva a na účet své české zdravotní pojišťovny. Tento nárok se vztahuje na všechny věcné dávky, jejich poskytnutí je nezbytné pro odvrácení ohrožení zdraví či života a které se nedají odsunout až do doby návratu do ČR. Nárok na zdravotní péči na základě mezinárodní smlouvy lze v Makedonii uplatnit pouze u lékařů a nemocnic, které mají smlouvu s republikovým nositelem veřejného zdravotního pojištění.

 

Zdravotní péče v Makedonii

V případě potřeby vyhledejte smluvní zdravotnické zařízení Fondu zdravotního pojištění Makedonie

Ve zdravotnickém zařízení je třeba přepsat údaje z Evropského průkazu nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz do tzv. Prohlášení (Izjava; изјава).  Pokud disponujete kopií Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz, stačí odevzdat tuto kopii lékaři, žádná další administrativa v takovém případě není nutná.

První pomoc: tel. 112 nebo 194

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Lékařské a stomatologické ošetření do 20 %
Akutní ošetření na pohotovosti bez spoluúčasti
Protézy a zdravotnické pomůcky do 50%
Léky 20 %

 

 

Úhrada vynaložených nákladů

Pokud jste péči uhradili v hotovosti, obraťte se s originály účtů na svou českou ZP, která posoudí, zda máte nárok na vrácení nákladů a v jaké výši.

Aktuální koronavirová situace v zemi

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde 

Kde získat více informací

Fond zdravotního pojištění Makedonie
(Fond za zdravstveno osiguranje na Republika Makedonija)
ul Makedonia bb, 1000 Skopje
tel.: +3892 32 89-096, +38923289073,
www.fzo.org.mk,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Kontakt na české zastupitelské úřady

Velvyslanectví České republiky v Makedonii
Ambasada na Republika Češka vo Republika Makedonija
ul. Todor Aleksandrov 35, Skopje 1000
tel.: +3892/310980513, fax: +3892/3178380, nouzová linka: +389/70238012 mobil
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.mzv.cz/skopje.

 

Uvedené údaje jsou platné k 1.6.2018.

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i